Chemap Agro s.r.o.

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

14. 09. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1151x

Jarná sezóna pokročila. Z polí už zmizli žlté kvety a porasty repky ozimnej pomaly ale isto spejú do finále. Prvé oficiálne odhady tohtoročných úrod sa hľadajú len veľmi ťažko. Je preto ťažko zhodnotiť, do akej miery sa na konečnom pestovateľskom výsledku podpíše minuloročná suchá jeseň, mierna zima, suchá a veterná tohtoročná jar. Zabúdať netreba ani na škody na porastoch spôsobené zverou. Mnohé z vymenovaných faktorov nie je možné priamo ovplyvniť, no je možné zmierniť ich dopad. Pomaly totiž prichádza nielen žatva, ale aj čas, keď celý tento kolotoč začne nanovo.

Polní dny Sója 2020

Na ďalšiu sezónu sa treba začať pripravovať už teraz. Výberom vhodnej parcely, odrody a voľbou správnej agrotechnológie to len začína. V tejto fáze sú isto prínosom aj rôzne akcie (Dni poľa) venované repke ozimnej, ktoré v tejto dobe zvyknú prebiehať. Pri príprave a plánovaní však netreba zabúdať ani na výber prípravkov určených na ochranu repky. Okrem klasických pesticídov určených na ochranu porastov, je na trhu veľké množstvo „pomocníkov“, ktorých úlohou je zlepšiť kondíciu rastlín, a teda aj výšku a kvalitu úrody repky ozimnej.

Rokmi a pestovateľmi overené riešenie ponúka aj Galleko. Toto riešenie pozostáva z niekoľkých pomocných prípravkov, ktorých úlohu je vplývať na mladé rastliny v jeseni, regenerovať porasty na jar a ovplyvniť kvalitatívne parametre a výšku úrody. Ich zloženie a účinky sú prispôsobené potrebám rastlín v danom vegetačnom období. Ich základom sú huminové látky, aminokyseliny, výťažky z morských rias, auxíny a ich prekurzory, vyvážená zmes makro a mikroprvkov (okrem iného aj bór, meď, síra a molybdén) a protistresové látky. Dávkovanie závisí od aktuálneho stavu porastu a pohybuje sa v rozmedzí od 0,4–0,8 l/ha. Svojím pôsobením dokážu mnohokrát zmierniť aj rôzne negatívne vplyvy (nedostatok/nadbytok vlahy, chlad, mechanické a chemické poškodenia).

Napriek mnohým dôkazom o ich účinkoch, opodstatnenosti a ekonomickej rentabilite, aj v súčasnosti mnoho farmárov zastáva teóriu, že s repkou je najlepšie pracovať na jar. V jeseni robia len najnutnejšie ošetrenia porastov, pretože v zime sa aj tak všetko zmení a na jar to bude celé inak. Zabúdajú na fakt, že práve v jeseni pri založení porastu dokážeme ovplyvniť to, s čím budeme pracovať v jari. V jari už pracujeme len s tým, čo zostalo. Galleko koreň je pomocný prípravok, ktorého úlohu je pôsobiť na mladé jedince repky ozimnej a pomôcť im čo najlepšie prekonať počiatočné vegetačné fázy a pripraviť ich na prezimovanie. Vďaka kombinácii účinkov jednotlivých zložiek prípravku (huminové látky, auxíny), dochádza k zväčšeniu a skvalitneniu koreňovej sústavy rastlín. Korene sú nielen dlhšie, mohutnejšie, ale aj obsahujú väčšie množstvo jemných koreňových vlásočníc. Tieto rozdiely sú jasne viditeľné aj na obrázku 1. Pochádza z fotodokumentácie poloprevádzkového pokusu prebiehajúceho v sezóne 2017/18 na podniku Roľnícke družstvo Bzovík, na ploche 10 ha. Metodika Galleko (podrobne v popise k obrázku) priniesla o 620 kg/ha vyššiu úrodu v porovnaní s kontrolou.

Kvalitná koreňová sústava prináša rastline hneď niekoľko pozitív. Tým prvým je lepší prístup k vlahe a výžive (lepšia dostupnosť aj výživových prvkov s nízkou mobilitou v pôde). Rastlina, pomocou dlhšej a bohatšej koreňovej sústavy, dokáže lepšie zužitkovať ponúkanú výživu a vlahu. Zároveň aj negatívne dopady (sucho, chlad) sú miernejšie. Ošetrený porast tak získava konkurenčnú výhodu voči neošetreným jedincom. A tá sa mnohokrát v jari už len znásobí. Ošetrené rastliny po zime kratšie regenerujú a skôr vegetačne napredujú. V prípade, že je na jar slabší tlak nepriaznivých faktorov, už toto jesenné ošetrenie môže doniesť ekonomicky významné navýšenie úrody. Tak tomu bolo aj v prípade pokusu, ktorý prebiehal v Ústeckom kraji (ČR, obr. 2). Výsledkom aplikácie prípravku Galleko koreň v jeseni bolo navýšenie úrody o 300 kg/ha v porovnaní s kontrolou.

Obr. 1: Repka ozimná (Roľnícke družstvo Bzovík, okr. Krupina SR, 31. 10. 2017)
Obr. 1: Repka ozimná (Roľnícke družstvo Bzovík, okr. Krupina SR, 31. 10. 2017)

Obr. 2: Porast repky ozimnej v jeseni ošetrený prípravkom Galleko koreň (Ústecký kraj, ČR, 9. 4. 2018)
Obr. 2: Porast repky ozimnej v jeseni ošetrený prípravkom Galleko koreň (Ústecký kraj, ČR, 9. 4. 2018)

Obr. 3: Aplikácia Galleko koreň na jeseň v poraste, kde bola použitá minimalizačná technológia prípravy pôdy
Obr. 3: Aplikácia Galleko koreň na jeseň v poraste, kde bola použitá minimalizačná technológia prípravy pôdy

Dĺžku koreňovej sústavy ovplyvňuje aj spôsob prípravy pôdy. No aj pri tzv. minimalizačných technológiách je prínos ošetrenia prípravkom Galleko koreň nepopierateľný (obr. 3).

Druhým pozitívom bohatej a kvalitnej koreňovej sústavy je lepšia stabilita rastliny v pôde. To znamená nielen lepšiu ochranu voči vyplavovaniu v prípade nadmerných zrážok, ale aj vyššiu odolnosť voči vytláčaniu jedincov mrazom. Výsledkom je kvalitne zapojený porast na jar s vyšším počtom prezimovaných rastlín.

Do tretice netreba zabúdať ani nato, že koreňová sústava slúži nielen ako zásobník potrebných látok, ale aj ako výrobňa. V špičkách koreňových vlásočníc sa tvoria cytokiníny. Tie podporujú rast nadzemnej časti, no zároveň oslabujú apikálnu dominanciu a podporujú tvorbu postranných pupeňov. Kvalitná a bohatá koreňová sústava rastlín je jedným z faktorov „zjemňujúcich“ rôzne negatívne vplyvy, ktorým sú repky počas vegetácie vystavené. No nie je jediným. Výťažky z morských rias, obsiahnuté v prípravku Galleko koreň, pochádzajú z prostredia, v ktorom sú vystavované vysokému teplotnému rozpätiu a preto sa vyznačujú vysokou schopnosťou tvorby protistresových látok. Aj vďaka tomu sú repky ošetrené Gallekom odolnejšie voči chladu a suchu. Menej času a energie tak strácajú prípadnou regeneráciou. Synergické pôsobenie jednotlivých zložiek prípravku Galleko koreň sa prejavuje aj efektívnejším fotosyntetickým procesom, čo vzhľadom na ubúdajúci slnečný svit a znižujúce sa teploty, predstavuje pre rastliny nespornú výhodu a to nielen pri neskoršie vysievaných porastoch. Dôležitým aspektom jesennej aplikácie je jej včasnosť. Odporúča sa fáza 4–6 listov. Niekomu sa to môže zdať príliš skoro. No je potrebné si uvedomiť, že čím skôr aplikujem, tým viac faktorov na rastline dokážem ovplyvniť.

Pre jarné ošetrenie porastov repky ozimnej ponúka Galleko dva prípravky - Galleko koreň a Galleko univerzál. Aplikácia je spoločná (0,4–0,8 l/ha dohromady). Úlohou Galleko koreň je aj v jari zamerať sa na koreň a plne ho sfunkčniť aby dokázal zabezpečiť ďalší rast a rozvoj rastlín. Galleko univerzál okrem iného podporí tvorbu jemných koreňových vlásočníc a tým zlepší príjem živín a vlahy. Keďže koreňové vlásočnice postupne odumierajú, ich väčšie množstvo znamená aj obohatenie pôdy organickou hmotou. Navyše v koreňových špičkách dochádza k syntéze cytokinínov a tie majú vplyv na apikálnu dominanciu. Jej oslabením sa podporí vetvenie (obr. 4). Bočné vetvy sa tak výškovo doťahujú na tú hlavnú. Je nespochybniteľné že predlžovací rast, vetvenie a ďalšie fázy rastliny by prebehli aj bez spomínaných prípravkov Galleko. No s ich pomocou sa rastline významne skráti čas a množstvo energie potrebnej na regeneráciu po zime. Viac času tak zostáva na tvorbu úrody. V tomto čase dochádza k doplneniu protistresových látok. Rastliny sú tak výkonnejšie aj v prípade sucha a nepriaznivých podmienok. Účinky aplikácie prípravkov Galleko je vidno aj na počte zaschnutých a nevyvinutých šešuli (obr. 5).

Obr. 4 Repka ozimná, 5 rastlín (PD Vrbové, okr. Piešťany, SR, 28. 4. 2018)
Obr. 4: Repka ozimná, 5 rastlín (PD Vrbové, okr. Piešťany, SR, 28. 4. 2018)

Obr. 5: Pomer zaschnutých a nevyvinutých šešuli k produktívnym (okr. Litoměřice,ČR, 21. 6. 2018
Obr. 5: Pomer zaschnutých a nevyvinutých šešuli k produktívnym (okr. Litoměřice,ČR, 21. 6. 2018)

Posledným prípravkom z rady Galleko, ktorý je možné použiť pri pestovaní repky ozimnej je Galleko kvet a plod. Aplikuje sa na začiatku kvitnutia repky (dávka 0,4–0,8 l/ha). Jeho úlohu je vplývať na koreňovú sústavu. Udržiavať ju funkčnú čo najdlhšie. Koreňová sústava je zdrojom živín, ktoré následne smerujú do šešuli. Vďaka tomu budú semienka väčšie a ťažšie (vplyv na HTS). V tomto období zvyknú byť porasty vystavené vysokým teplotám a nedostatku vlahy. Prípravok využije hlavne výťažky z morských rias a protistresové prvky, ktoré umožňujú rastline lepšie hospodáriť s vodou. Navyše Galleko kvet a plod ma preukázateľný vplyv na dĺžku kvitnutia porastov (predlžuje o 1–2 dni) a vyššiu olejnatosť semien.

Technológia Galleko v sebe spája morforegulačné, stimulačné, protistresové a regneračné účinky. Nie je liek na všetky neduhy a nepriaznivé vplyvy, ktoré na porasty počas vegetácie vplývajú. Umožňuje výrazne posilniť a skvalitniť procesy, ktoré v rastlinách prebiehajú a naplno tak využiť ich potenciál. Vďaka tomu predstavuje aj významné ekonomické zhodnotenie vynaložených nákladov. Je tak prostriedkom, na zvýšenie efektívnosti pestovania repky ozimnej aj pri klesajúcich cenách tejto komodity.

Související články

Galleko® - riešenie pre ozimné pšenice a jačmene

05. 07. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 195x

Vitalic - stimulátor na regeneraci kořenů, nadzemní biomasy a zpevnění pletiv

05. 07. 2020 Ing. Zora Marková-Špirakusová; Amagro s.r.o. Stimulace Zobrazeno 211x

Využití biostimulátorů v obilninách v měnícím se klimatu

17. 06. 2020 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana s.r.o. Velká Bystřice Stimulace Zobrazeno 490x

Agro-Sorb® Folium - stimulátor pro zlepšení zdravotního stavu a výnosu pěstovaných plodin

07. 06. 2020 Ing. Jaroslav Šuk; VP AGRO, spol. s r.o., Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 336x

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

24. 05. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 377x

Další články v kategorii Stimulace

detail