BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Technológia Galleko® v porastoch repky ozimnej pod optikou výskumných inštitúcií

16. 01. 2021 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 1342x

Koniec špecifického a náročného roka 2020 je za nami. Na poliach ešte takmer dokonca prebiehal zber kukurice a cukrovej repy, ktorý však vo značnej miere komplikovalo počasie. A práve toto je jeden z hlavných faktorov, ktorý sa dlhodobo „podpisuje“ na konečných výsledkoch úrody jednotlivých plodín. Začiatok sezóny 2020 bol výrazne skúpy na zrážky.

Proseeds

V porovnaní so sezónou 2019, odolávali pestované plodiny nielen suchu, ale navyše aj chladnému počasiu. V niektorých oblastiach Slovenska klesla ortuť teplomera začiatkom apríla aj pod -10 °C (napr. oblasť Rimavská Sobota). Rozbehnuté porasty pšeníc, jačmeňa a repiek dostali riadne zabrať. Mnoho pestovateľov preto prepadalo pesimizmu a očakávali úrody pod úrovňou roka 2019. Dlho očakávané zrážky nakoniec prišli. Porasty sa začali dostávať do kondície. V čase zberu bolo zrážok už až nadmieru, a žatva sa tak na mnohých podnikoch predlžila aj o 2 týždne. Ovplyvnilo to nielen výšku, ale aj kvalitu dopestovanej úrody. Posledné odhady (k 15. 8. 2020) v prípade repky hovorili o náraste v porovnaní s rokom 2019 o 5 %, na úroveň 2,99 t/ha (zdroj: ŠÚSR). Podobná situácia bola aj v susednej Českej republike. Aj tu zaznamenali v prípade repiek nárast oproti minulému roku o 10 % (3,42 t/ha, zdroj: MZe ČR). Nenaplnili sa tak pesimistické predpovede, ktoré ešte začiatkom mája predikovali pokles úrody repky, a to v rozmedzí 2–16 % v porovnaní s rokom 2019.

Vplyv počasia na dosiahnutú úrodu je v posledných rokoch pretrvávajúcim faktorom. Poľnohospodári sa ho snažia minimalizovať výberom vhodných plodín, odolných odrôd, používaním overených agrotechnických postupov a termínov pri zakladaní porastov. Aj po vzídení však existujú spôsoby a prípravky, ktoré umožnia rastlinám tieto vplyvy prekonať. Dlhoročnou a overenou stálicou na tomto poli sú pomocné prípravky Galleko®. Ich nespornou výhodou je práve komplexné pôsobenie, pretože okrem stimulácie mladých porastov, regenerácie prezimovaných porastov majú aj výrazné protistresové pôsobenie.

V aktuálnom čísle sa pozrieme, ako sa im darilo v sezóne 2019/20 v porastoch repky ozimnej a to pod drobnohľadom výskumných inštitúcií. Vynikajúce a stabilné výsledky dosahujú tieto prípravky vďaka svojmu zloženiu. Medzi základné zložky patria huminové látky, zmes aminokyselín, fytohormóny a ich prekurzory, protistresové látky, výťažky z morských rias a vyvážená zmes výživových mikro a makroprvkov. Huminové látky pôsobia pozitívne na tvorbu, rozvoj a obnovu koreňovej sústavy. Tá je vďaka ich pôsobeniu mohutnejšia, obsahuje viac jemných koreňových vlásočníc a aj samotné korene sú dlhšie. Už tento prvý aspekt prináša rastlinám veľa pozitív a to aj v nepriaznivých podmienkach. Rastlinám sa minimalizujú problémy s príjmom živín (a to vrátane prvkov s nižšou mobilitou v pôde) a vlahy. Význam tohto účinku narastá s príchodom nepriaznivých vplyvov (vysoké teploty, ubúdajúce zrážky). V koreňovom systéme dochádza aj k syntéze rôznych fytohormónov. V špičkách koreňových vlásočníc takýmto spôsobom vzniká aj cytokinín. Podporuje delenie a spevňovanie buniek a tým stimuluje rast rastlín a ich postranných koreňov. Spevňovanie bunkových stien znamená pre rastliny aj vyššiu odolnosť voči patogénom a pre pestovateľa zdravší porast. Cytokinín riadi aj starnutie listov. Pôsobí inhibične voči auxínom a týmto spôsobom oslabuje apikálnu dominanciu rastlín a podporuje odnožovanie. Aminokyseliny sa podieľajú na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Auxíny usmerňujú tok živín do práve vznikajúcich orgánov rastliny. V počiatočných vegetačných štádiách tak podporujú rozvoj koreňa a koreňovej sústavy. V tých neskorších stimulujú rast nadzemnej časti. Účinky tejto aplikácie sú pozorovateľné na dĺžke koreňa, množstve jemných koreňových vlásočníc, vetvení rastlín.

V prípade mladých rastlín je ideálnou fázou na aplikáciu obdobie 4–6 listov. Jedince tak hneď na začiatku dostanú látky, ktoré podporujú ich zakorenenie a majú vplyv na ich ďalší vývoj. Dlhší koreň, bohatší na jemné koreňové vlásočnice predstavuje konkurenčnú výhodu, ktorá umožňuje rýchlejšiu regeneráciu porastov po zime, a lepšie využitie vlahy a poskytnutej výživy. Navyše koreň sa až 30% podieľa na celkovom výsledku. Preto je jeho funkčnosť pre rastlinu dôležitá počas celého vegetačného obdobia. O prínose jesennej aplikácie prípravku Galleko koreň (0,8 l/ha) na mladé rastliny repky ozimnej svedčí aj fotodokumentácia k maloparcelkovému pokusu prebiehajúcemu v sezóne 2019/2020 v NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša (obr. 1). S ošetrením sa tu začalo už v jeseni. Účinky aplikácie však pretrvali do jari. Repky ošetrené Gallekom disponovali nielen lepšie rozvetvenejšou koreňovou sústavou, dlhším koreňom, hrubším koreňovým krčkom, ale aj nadzemná časť bola mohutnejšia a svojím sfarbením vitálnejšia v porovnaní s kontrolou. Presné výsledky týchto meraní sú uvedené v tabuľke (tab. 1).

Obr. 1: Repka ozimná, ES Imperio. (7.4.2020, NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša, okr. Detva, SR)
Obr. 1: Repka ozimná, ES Imperio
(7. 4. 2020, NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša, okr. Detva, SR)

Tab. 1: Sledované parametre repky ozimnej v maloparcelkových pokusoch v sezóne 2019/20 (ES Imperio, sejba: 22. 8. 2019, NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša)

Var.

Dávka (l/ha)

Termín apl.

Jeseň

Jar

ø dlžka koreňa (cm)

ø hmotnosť koreňa (g)

ø dlžka koreňa (cm)

ø hmotnosť koreňa (g)

Kontrola

 

 

20,93

4,88

13,35

6,1

Galleko koreň
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

9. 10. 2019
21. 4. 2020

25,5

12,75

21,69

14,95

Pre tých, ktorí nestihli jesennú aplikáciu tiež existuje riešenie - aplikácia prípravkov Galleko koreňGalleko univerzál na jar. V porastoch repky ozimnej odporúčame aplikáciu spomínaných prípravkov spolu v TM s mimokoreňovou výživou alebo insekticídom. Aj tu však platí - čím skôr, tým lepšie. Rastliny sa tak po zime rýchlejšie dostanú do kondície a skráti sa čas potrebný na regeneráciu. Táto aplikácia sa osvedčila aj na porasty poškodené spásaním vysokou zverou. Obrázok 2 zachytáva jedince z pokusného variantu, kde sa Galleko aplikovalo na jar. Fotodokumentácia bola vyhotovená 6 dní po aplikácii. Jedince z kontrolného variantu (neošetrené) na tom boli o niečo lepšie, ako ošetrené jedince. No tento stav sa v priebehu vegetácie zmenil (obr. 3). Za krátku dobu sa pozitívne účinky aplikácie prejavili. Mohutnejšie stonky, funkčný koreň, lepšie vetvenie rastlín priniesli svoje ovocie. Výsledkom v pokusnom variante bolo navýšenie úrody takmer o 14% (tab. 2). Tento príklad zároveň potvrdzuje tú skutočnosť, že technológia Galleko je určená nielen pre kvalitné porasty. Svoje ovocie, v podobe lepšej úrody, prinesie aj aplikácia na slabých a poškodených parcelách.

Tab. 2: Úrodové parametre repky ozimnej v maloparcelkových pokusoch v sezóne 2019/20 (NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša)

Dávka (l/ha)

Termín aplikácie

Úroda (t/ha)

HTS (g)

Kontrola

 

 

4,38

4,7

Galleko koreň
Galleko kvet a plod

0,8
0,8

9. 10. 2019
21. 4. 2020

4,92

5,2

Galleko koreň +
Galleko univerzál

0,4 +
0,4

30. 3. 2020

4,99

5,1

Obr. 2: Repka ozimná, ES Imperio (7. 4. 2020, NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša, okr. Detva, SR)
Obr. 2: Repka ozimná, ES Imperio
(7. 4. 2020, NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša, okr. Detva, SR)

Obr. 3: Repka ozimná, ES Imperio (23. 6. 2020, NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša, okr. Detva, SR)
Obr. 3: Repka ozimná, ES Imperio
(23. 6. 2020, NPPC VÚRV, VŠS Vígľaš - Pstruša, okr. Detva, SR)

Vynikajúce výsledky dosiahli prípravky Galleko aj v maloparcelkových pokusoch prebiehajúcich v repke ozimnej v OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří (okr. Vsetín, ČR). Aplikácia už spomínaných prípravkov Galleko univerzál a Galleko koreň na začiatku jari bola posilnená ešte aplikáciou prípravku Galleko kvet a plod. Ten sa aplikuje na začiatku kvitnutia porastov. Jeho vplyv je viditeľný na dĺžke kvitnutia porastu, funkčnosti koreňovej sústavy až do posledných vegetačných fáza a protistresovom pôsobení. To je zabezpečené aj vďaka pôsobeniu protistresových prvkov a výťažkov z morských rias. Úlohou protistresových prvkov je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy). Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny. Aj vďaka týmto účinkom dosiahol pokusný variant navýšenie úrody vo výške 9 % v porovnaní s kontrolou. Podrobnejšie výsledky sú uvedené v tabuľke 3.

Tab. 3: Úrodové parametre repky ozimnej v maloparcelkových pokusoch v sezóne 2019/20 (Alibaba, OSEVA PRO, VST Rožnov - Zubří)

Var.

Dávka (l/ha)

Aplikácia

Úroda (t/ha)

Kontrola

 

 

3,58

Galleko koreň +
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

0,4 +
0,4
0,8

Jar
zač. kvit.

3,91

Galleko koreň
Galleko koreň +
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

0,8
0,3 +
0,3
0,6

Jeseň

Jar
zač. kvit.

3,99

Z uvedených výsledkov vyplýva, že Galleko riešenie pre repku ozimnú sa aj v tomto roku osvedčilo. Svoje opodstatnenie mala nielen aplikácia celej technológie, ale aj čiastočné zásahy (jeden až dva vstupy) prispeli k ekonomicky významnému navýšeniu úrody. Zo skúsenosti však odporúčame aplikáciu celej technológie, dosahované výsledky sú tak stabilnejšie. Galleko by v porastoch repky na jar rozhodne nemalo chýbať.

Související články

Přípravky na bázi rostlinných hormonů určené k jarní regeneraci ozimých plodin

31. 03. 2022 Ing. Lucie Dundálková; Chemap Agro Stimulace Zobrazeno 298x

Technológia Galleko® v porastoch maku siateho

18. 07. 2021 Ing. Patrícia Slamková; Galleko s.r.o. Stimulace Zobrazeno 845x

Pôsobenie a účinky prípravkov Galleko® v sezóne 2019/2

13. 02. 2021 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 794x

Dobrý koreň - základ dobrej úrody

07. 02. 2021 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1080x

Další články v kategorii Stimulace

detail