Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

UPL celosvětovým lídrem v segmentu biologických řešení

28. 05. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Stimulace Zobrazeno 921x

Společnosti UPL není v globálním měřítku rozhodně žádným zanedbatelným hráčem ani nováčkem, naopak, drží hned několik prvenství v odvětví a rovnou v těch zásadních. Jedním z nich je např. globální vedoucí pozice v udržitelných řešeních pro zěmědělství, ale i přední příčka v globálním měřítku v kategorii biostimulátorů. UPL má v tomto segmentu řadu vysoce kvalitních a prověřených řešení a připravuje na každoroční bází další a další inovace v tomto rapidně rostoucím sektoru, který získává na oblibě nejenom díky své technické a ekonomické opodstatněnosti, ale rovněž díky podmínkám evropského zemědělství, kde bude v budoucnu stále více nabývat na významu a stane se bezesporu důležitou součástí moderní produkce potravin.

Proseeds

V pěstitelských těchnologiích přichází na řadu vždy jako první Tonivit®. Biostimulátor založený na filtrátu z možských řas Ascophyllum nodosum, obohacený o živiny, P a K. Jeho hlavní místo spočívá v podpoře rozvoje kořenového systému, kde zvyšuje celkovou hmotu kořenů, délku kořenů i průměr kořenového krčku. Silný kořenový systém je nejenom základem každé rostliny, ale i zárukou spolehlivějšího přezimování rostlin. Tonivit je již praxí prověřený biostimulátor, s prokazatelným navýšením výnosu až o 10 % v řadě polních plodin (obzvláště řepce, obilninách a máku). Díky unikátní PhysioActivator technologii zvýšuje efektivitu příjmu jak přístupných živin, tak i hnojením dodaných živin. Tato technologie aktivně podporuje tvorbu enzymů nezbytných k posílení příjmu živin. Rozsáhlé vědecké studie prokázaly 15násobné zvýšení aktivity enzymu nitrátreduktázy v kořenech, 7násobný nárůst enzymu fosfatázy v rhizosféře a 3násobný nárůst enzymu Fe-reduktázy. Aplikací biostimulátoru Tonivit došlo z výraznému zvýšení produkce enzymů kořeny rostlin, tj. ke zlepšení fyziologie rostlin, čímž následně dochází k mnohem lepšímu příjmu a využití všech živin. Tento fakt je obzvláště důležitý právě v době, kdy ceny průmyslových hnojiv dosahují astronomických výšek a je tedy na snadě, racionalizovat intenzitu hnojení průmyslovými hnojivy a podpořit jejich maximální příjem a využití, právě díky použití biostimulátorů UPL s PhysioActivator™ Technologií. Minimální úprava technologie, avšak s velkým vědeckým, technickým i ekonomickým opodstatněním.

Dalším biostimulátorem a letošní novinkou je Ary-Amin C®. Jedná se o komplex mnoha důležitých aminokyselin (základní stavební jednotky bílkovin - přímé dodání pro tvorbu biomasy) získaných výhradně extrakcí rostlinného původu, koncentrované ve směsi s vybranými živinami (N, K, Mg, Mn, Zn) a mnoha dalšími aktivními látkami. Ve spolupráci s Polytechnickou univerzitou ve Valencii bylo identifikováno více než 200 aktivních látek. Napomáhá optimalizovat syntézu chlorofylu, zlepšuje metabolizmus a efektivitu využití dusíku a zvyšuje odolnost abiotickému stresu (sucho, chlad…). Obsahuje vysoké množství karbohydrátů a tudíž energie pro růst a vývoj rostlin a především aminokyselin. Obsažená kyselina asparagová, která je kriticky důležitá pro zlepšení výživového stavu a sama je prekurzorem při syntéze esenciálních aminokyselin (methioninu, threoninu, isoluecinu, lysinu). Je substrátem pro mnoho biochemických pochodů (např. močovinový cyklus). Právě tyto aminokyseliny řídí příjem živin rostlinami - nedostatek aspartát-derivovaných aminokyselin může být limitujícím faktrorem v efektivitě příjmu živin. Kyselina glutamová je klíčový prekurzor k formaci ostatních aminokyselin ve všech klíčových „vodních a respiračních“ cestách v rostlině, hraje klíčovou roli v růstu a vývoji rostlin a umožnuje jim lepé překonat abiotické stresy. Má tzv. signální roli, tj. spouští reakci/adaptaci na abiotické i biotické stresové prostředí. Poslední aminokyselinou zasluhující speciální pozornost je proline - ten spouští expresi genů, které jsou pro rostliny nezbytné pro překonání stresu, zlepšuje metabolizmus - zvýšení tolerance k environmentálním stresům, moduluje mitochondriální funkce - řídí buněčný růst (stejně tak buněčnou smrt), je vynikající osmolyt - chrání integritu buněk a antioxidativní ochranná molekula. Zvýšuje toleranci k stresu udržováním buněčného turgoru, osmotické rovnováhy, stabilizací membrán. Vynikající produkt, který při správném použití před stresem a v kličových fázích vývoje plodin podporuje dosažení zvýšené vynosové hladiny.

Speciálně vyvinutý pro potřeby na bór náročných plodin (řepka, slunečnice, mák…) je Multoleo. Při použití v registrované dávce 2,0 l/ha se jedná o dodání vysokého množství neprostradatelné živiny bóru, společně s PhysioActivator technologií, v jedné aplikaci. Aplikace je možná ve všech standardních termínech aplikace bóru, tj. na podzim ve fázi BBCH 13–14, na jaře od výšky 20 cm do počátku butonizace (BBCH 30–39) a nakonec aplikace před květem (BBCH 55–60). Bór v době kvetení příznivě působí na prorůstání pylové láčky, a tím na tvorbu semen v šešulích. Společně se zmíněným účinkem biostimulační složky na fyziologii rostliny, příznivým vlivem na zlepšení násady šešulí, omezením jejich ztrát a eliminaci zakrslosti se jedná o velmi zajímavý produkt, ideální pro začlenění do pěstitelských technologií.

Dalším biostiulátorem na bázi Ascophyllum nodosum, výhradě pro obilniny a tentokrát v kombinaci s dusíkem a hořčíkem, je Forthial®. Hlavním termínem použití je fáze praporcového listu v dávce 1,0 l/ha, pro maximální podporu příjmu živin, kdy už je rostlina tzv. narostlá a chceme, aby „pracovala na plno“, tj. maximalizovala intenzitu fyziologických procesů, pro lepší příjem živin, zvýšení výnosu a kvality.

Stálicí na pomyslném nebi biostimulátorů představuje Atonik®, který jistě netřeba po tolika letech intenzivního používání představovat. V segmentu speciální plodin (sadů, vinné révy a plodové zeleniny) poté biostimulátory Colorado®InCa®, které představují naprostou technologickou lahůdku s patentovanou technologií příjmu CaT- mimořádná záležitost, která si zaslouží své místo mezi Top produkty.

Související články

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

27. 11. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 265x

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 247x

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 414x

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 486x

Integrace výživy, stimulace a ochrany optimalizuje výnos a zisk

04. 07. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 376x

Další články v kategorii Stimulace

detail