Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Vliv stimulátorů fyziologických procesů na fytotoxické působení herbicidů

03. 12. 2018 Ing. Jaroslav Šuk, Ing. Jaromír Šuk, Ing. Eva Zusková; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 2164x

Herbicidy používané v porostech nemají pouze pozitivní efekt v podobě regulace plevelů, ale v některých případech mohou mít při snížené selektivitě i fytotoxické projevy na pěstované plodině. Takto vzniklý stres, který může být dále podpořen například nepříznivými meteorologickými podmínkami, zapříčiňuje zpomalení růstu, deformace rostlin, snížení kvality produktu nebo oddálení sklizně. Pro snížení nežádoucí reakce rostlin na stresový faktor lze aplikovat stimulátor fyziologických procesů.

Proseeds

Salát a herbicidy

Velmi citlivou plodinou k herbicidům je salát, na kterém se fytotoxické projevy po aplikaci mohou objevit velmi rychle, hlavně pokud je následně vystavován vysokým teplotám, suchu nebo naopak vysokým srážkám a nevhodné závlaze. Příznaky fytotoxicity se nejčastěji projevují zpomalením růstu, žlutými skvrnami na listech nebo celkově světlejší barvou listů salátu. Může také docházet k deformacím kořenů nebo listů a následně ke špatné tvorbě hlávek.

Herbicidů, určených k regulaci plevelů v salátu, je v České republice registrováno poměrně málo (pouze 3) a stále jsou zkoumány nové možnosti jak v použití nových účinných látek, tak různých kombinací již registrovaných. Herbicidy se v porostech salátu využívají, jak v předvýsadbových aplikacích, tak i postemergentně po zakořenění salátu a vzejití plevelů.

Stimulátorů je na trhu zaregistrována celá řada a dají se aplikovat v různých termínech, zejména tehdy pokud na rostliny působí nějaký stresový faktor.

Obr. 1: Salát ošetřený stimulátorem  (vlevo) a  bez ošetření stimulátorem (vpravo) s barevnými změnami a výskytem nekróz
Obr. 1: Salát ošetřený stimulátorem  (vlevo) a  bez ošetření stimulátorem (vpravo) s barevnými změnami a výskytem nekróz

Obr. 2: Barevné diskolorace po fytotoxickém působení herbicidu (vpravo) nemusí odeznít ani v průběhu vegetace
Obr. 2: Barevné diskolorace po fytotoxickém působení herbicidu (vpravo) nemusí odeznít ani v průběhu vegetace

Polní pokusy

Na pozemcích České zemědělské univerzity v Praze probíhalo testování biostimulátoru fyziologických procesů AGRO-SORB Folium. Maloparcelové pokusy byly založeny v porostech ledového salátu, kde byl sledován vliv stimulátoru na zmírnění projevů fytotoxického působení vybraných herbicidů - Stomp 400 SC, Kerb 400 SC a Betasana SC.

Listový stimulátor

Listový stimulátor fyziologických procesů Agro-Sorb Folium obsahuje 18 biologicky aktivních L-alfa aminokyselin. Z nich lze uvézt tryptofan, který je prekurzorem auxinů ovlivňujících prodlužování lodyhy a kořenů. Glycin a kyselinu glutamovou tvořící základní složky rostlinných tkání a chlorofylu, díky čemuž mohou rostliny vytvářet při fotosyntéze více asimilátů. Syntézu chlorofylu a vyšší aktivitu fotosyntézy stimulují také aminokyseliny alanin, arginin a lysin. Prolin zase napomáhá udržet vodní rovnováhu rostlin, což má obrovský význam v období sucha. Valin posiluje imunitní systém rostlin ve stresových situacích. Lysin společně s methioninem a kyselinou glutamovou povzbuzují zrna pylu, jejich klíčení a stimulují růst pylové láčky. Agro-Sorb Folium mimo aminokyselin obsahuje i několik mikroprvků jako je bor, mangan a zinek.

AGRO-SORB Folium působí po aplikaci postřikem na listy pozitivně zejména ve stresových podmínkách tím, že podporuje regeneraci rostlin. Pomáhá zvyšovat intenzitu fotosyntézy a množství chlorofylu v listech a příznivě ovlivňuje příjem živin rostlinou. Po aplikaci stimulátoru růstu dochází také k vyšší tvorbě auxinu, což je hormon, který má pozitivní vliv na tvorbu kořenů. Kořeny mají výrazně větší hmotu, jsou mohutnější, pevnější a při časné aplikaci v nepříznivých podmínkách (sucho) mohou rostliny lépe zvládat stres. Rostlina je schopna přijmout vodu z větší hloubky, a tím i více živin. Zároveň také dochází ke tvorbě karotenoidů, které působí v rostlinách proti stresu po aplikaci půdních herbicidů nebo i herbicidů aplikovaných na list.

Výsledky testování stimulátoru na selektivitu herbicidů

Herbicidy Stomp 400 SC, Kerb 400 SC a Betasana SC byly aplikovány postemergentně maloparcelovým bezezbytkovým postřikovačem Schachtner. Postřiková kapalina byla aplikována pod tlakem 0,3 MPa v dávce vody 300 l/ha. První aplikace herbicidů (POST 1) proběhla 8 dní po výsadbě salátu (krátce po vzejití plevelů). Další aplikace herbicidů (POST 2) proběhla 9 dní po prvním ošetření. Aplikace stimulátoru růstu Agro-Sorb Folium v dávce 2,0 l/ha proběhla společně s herbicidy ke každé herbicidní variantě. Přehled testovaných variant je uveden v tabulce 1. Fytotoxicita způsobená herbicidy byla hodnocena vizuálním posouzením dle metodik EPPO (tab. 2).

Nejnižší fytotoxicita byla na variantách ošetřených herbicidem Betasana SC (2,7 %) a to zejména, pokud byl aplikován společně se stimulátorem růstu (1,3 %). Na variantách, kde byl herbicid Kerb 400 SC aplikován s přípravkem Betasana SC nebo Stomp 400 SC bylo poškození sice větší (3,3 % a 8,3 %), ale pokud byl také aplikován stimulátor růstu došlo ke snížení fytotoxických projevů (1,3 % a 6 %). Nejvyšší projevy fytotoxicity byly zaznamenány na variantě, kde byl aplikován přípravek Stomp 400 SC a následně kombinace přípravků Stomp 400 SCBetasana SC (13,3 %). I v tomto případě došlo ke snížení fytotoxicity (11,3 %), pokud byl aplikován stimulátor fyziologických procesů Agro-Sorb Folium.

Tab. 1: Přehled testovaných herbicidních variant

Varianta

Herbicidy

Termín aplikace

Dávka herbicidu
(l, kg/ha)

1

Stomp 400 SC

POST 1

1,75

Kerb 400 SC

POST 1

3,0

2

Kerb 400 SC

POST 2

2,0

Betasana SC

POST 2

1,0

3

Stomp 400 SC

POST 1

0,75

Stomp 400 SC

POST 2

0,5

Betasana SC

POST 2

1,0

4

Betasana SC

POST 2

2,0

Tab. 2: Porovnání vlivu stimulátoru na fytotoxicitu herbicidů

Herbicidy

Agro-Sorb Folium

Fytotoxicita (%)

Stomp 400 SC + Kerb 400 SC

ne

8,3

Stomp 400 SC + Kerb 400 SC

ano

6,0

Kerb 400 SC + Betasana SC

ne

3,3

Kerb 400 SC + Betasana SC

ano

1,3

Stomp 400 SC + Stomp 400 SC + Betasana SC

ne

13,3

Stomp 400 SC + Stomp 400 SC + Betasana SC

ano

11,3

Betasana SC

ne

2,7

Betasana SC

ano

1,3

Závěr

Po zpracování výsledných dat bylo potvrzeno, že použití stimulátoru fyziologických procesů Agro-Sorb Folium při aplikaci společně s herbicidem, snižuje jeho fytotoxické působení a pozitivně působí na zdravotní stav porostu, jeho vyrovnaný růst a na ranost sklizně. Ke snížení projevů fytotoxicity došlo u všech zkoumaných herbicidních variant.

Agro-Sorb Folium lze aplikovat do celé řady plodin (salátu, plodové, kořenové, košťálové a cibulové zeleniny, řepky, obilniny, kukuřice, slunečnice, brambor nebo v neposlední řadě cukrovky) vždy v několika termínech, a proto je možné také reagovat i na další stresové faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit stav porostu.

Související články

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

03. 12. 2023 Zdeněk Žák, AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 156x

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

27. 11. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 303x

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 274x

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 429x

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 514x

Další články v kategorii Stimulace

detail