BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Výrobky Energen v cukrové řepě a pšenici

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král, Ing. Radek Kašík; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1058x

Porosty pšenice mají dle teritoriích velký rozptyl růstových fází. Od BBCH 31 u pozdnějších výsevů ve vyšší nadmořské výšce, po fázi vymetaných pšenic raných odrůd v jižních oblastech Moravy. Klíčící a vzcházející porosty cukrových řep byly, a to zvláště v českém teritoriu poškozené mrazy a došlo k jejich přesevům. Návrh vedení porostů cukrovky naleznete ve videu popisujícím technologii využití výrobků Energen. Dle portálu Intersucho i dle předpovědí je před námi většinově další minimálně 14denní přísušek s pouze drobnými srážkami.

Proseeds

Cukrová řepaošetření porostů

Protože se jedná o rostliny, které mohou být ve fázi od klíčení až do fáze listových růžic s 3 páry pravých listů, budeme pracovat s porosty, které mají minimálně již pravé listy. Na malé rostlinky doporučujeme na první impuls 0,25 l/ha Energen Stimul Plus, od 5 kg/ha do 3% močoviny, 2 kg/ha cukru. Pokud je malá listová plocha, pak doporučujeme co nejmenší dávku vody 50 až 120 l/ha, dle možností postřikovače. Až porost zareaguje, klidně již za 7 dní můžeme dát vyšší dávku 0,25 l/ha Energen Stimul Plus, k tomu 0,25 l/ha Energen Fulhum Plus, plné hnojivo s dominancí fosforu, od 5 kg/ha do 3% močoviny, 5 kg/ha cukru. Můžeme přidat bór.

Tam, kde je dostatek vláhy, zcela jasně do cukrové řepy upřednostníme Energen Foliár Plus v dávce 0,5 l/ha, který razantně podporuje tvorbu chlorofylu, zvětšuje listovou plochu, podporuje buněčné dělení a podporuje růst kůlového kořene cukrové řepy, což je výhodné zvláště tam, kde v budoucnu hrozí přísušky. Na cukrovou řepu se ještě podrobně podíváme na konci období chladna abychom udělali jistou inventuru stavů a další doporučení do porostů. U cukrové řepy můžeme aktuálně spojit regenerační tankmix s insekticidními postřiky.

V přednášce o cukrové řepě hovoříme v úvodu o roku 2023, dále o používání jednotlivých výrobků Energen v cukrové řepě, a nakonec dokumentujeme pokusy z cukrové řepy na YouTube:

Pšenice ozimá – telegrafická připomenutí

U raných odrůd pšenice v nejteplejších regionech, které jsou již v metání doporučujeme již klasickou kombinaci. Energen Aktivátor Plus v dávce 0,3 l/ha v období aplikace fungicidu na praporec až do klasu. Při dostatku vláhy fungoval na farmách lépe, s vysokým navýšením výnosu a vysokou ekonomickou návratností 0,5 l/ha Aktivátoru.


V kombinaci s Aktivátorem doporučujeme použít mimokořenovou výživu – plné rozpustné hnojivo s dominancí fosforu (1,5 kg/ha P2O5), 5–8 kg/ha síranu amonného, okolo 0,3 až 0,5 l/ha zinečnatého hnojiva a 3 až 5 kg/ha cukru. Dochází ke zvýšení HTZ, OH, dusíkatých látek, snížení propadu zrna pod sítem a tím pádem i vyšší výnos, kvalitního, a zvláště většího zrna.

U mnoha porostů pšenic je stále slabší kořenová soustava, proto doporučujeme i v polovině sloupkování práci s kořeny (Fulhum) a u hustších porostů s ředěním porostů (Apikál). Podrobnější doporučení naleznete ve článcích na našem webu www.energen.info.

Do porostů ve sloupkování doporučujeme mimo Energenů, práci s fosforem (1,5 kg/ha P2O5 - 3–5 kg/ha Fertisol, Fortefeed), který je důležitý pro kvalitní vývoj klasu. A u porostů s vyšší mírou poškození i cukr 3 až 5 kg/ha a do 5% močoviny na list. (V suchu raději do 8 % síranu amonného).

Na tomto místě by bylo vhodné připomenout přednášku, ve které hovoříme o práci s produktivitou klasu, což je v letošním roce velmi aktuální:

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 447x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3805x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 259x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 322x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 2852x

Další články v kategorii Stimulace

detail