BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Utrisha N - nebeská revoluce na našich polích

09. 04. 2023 Ing. Petr Vlažný, Ph.D.; Corteva Agriscience Výživa a stimulace Zobrazeno 671x

Regulace a inovace. Pokud budou ve vzájemné shodě, ještě si lze představit, že regulace nenapáchají nevratné škody. Regulacemi jedním z nejpostiženějších odvětví je zemědělství. Ambiciózní evropské plány navrhují snížit spotřebu pesticidů a hnojiv, k čemuž dopomáhají jejich ceny kvůli krizím, kterými je náš kontinent zmítán (energie, válka, inflace).

Proseeds

Zároveň je zde nová společná zemědělská politika, jejíž součástí bude i bilanční plán spotřeby dusíku rostlinami a adaptace hnojení na výnosové hladiny. Na druhé straně je ale inovace. Právě ta by mohla plány EU naplnit bez dramatického snížení produkce. Jejím výsledkem je přípravek Utrisha N - biostimulátor příjmu dusíku, bakterie schopné v zelených částech rostlin poutat vzdušný dusík a přeměnit ho na formy přijatelné rostlinou.

Fungování Utrisha N

Nejprve několik základních faktů. Dusík je pro rostliny nejdůležitější makroživina. V rostlinám přístupné formě ho najdeme ve formě nitrátů či amonných iontů v půdě. Tam ale často bývá v nedostatku a přichází na řadu hnojení minerálními hnojivy. Faktem také je, že dusík je všude okolo nás, na složení vzduchu se podílí 78 %. Nicméně je zde zastoupen ve formě, kterou rostliny nedokážou využívat.

O schopnostech bobovitých poutat díky bakteriím vzdušný dusík jsme také slyšeli. Tato možnost však byla jiným čeledím doposud odepřena. Chyběl nějaký dravý a agresivní mikroorganizmus, který by dokázal rostliny vhodně kolonizovat tak, aby příjem dusíku ze vzduchu přinášel potřebné benefity.

Posledním faktem je, že toto všechno se podařilo skloubit dohromady a výsledkem je přípravek Utrisha N - biostimulátor příjmu dusíku. Jedná se o práškovou formulaci, ve které jsou obsaženy bakterie Methylobacterium symbioticum, které jsou schopné kolonizovat nadzemní zelené části rostlin a přeměnit vzdušný dusík do forem (amonných) přijatelných rostlinami. To umožňuje Utrishe N zásobovat rostlinu dusíkem po celou dobu její aktivní vegetace bez negativních dopadů na životní prostředí. Jedná se o revoluční novinku, která přináší rostlinám další dusík, nad rámec kořenové výživy. V 95 % případů přípravek Utrisha N doručil min. 30 kg N/ha, nicméně v řadě případů bylo množství dusíku dodaného rostlinám ještě o mnoho větší. Bakterie se po aplikaci na list velmi rychle dostanou průduchy do rostliny, kde se dále množí a během cca 2 týdnů plně kolonizují celou rostlinu. V listech tvoří dusík, který rostlina využívá k tvorbě glutaminu, jež je stavebním kamenem mnoha rostlinných bílkovin. Je důležité dodat, že pokud rostlina již glutamin nevyužívá a je v nadbytku, omezuje právě glutamin tvorbu dalších amonných iontů a nedojde k intoxikaci rostliny.

Kde a jak Utrishu N využít

Utrisha N je produkt, který na rozdíl od některých konkurenčních produktů skutečně může kolonizovat cokoliv. Proto je etiketa přípravku poměrně široká (najdete v registru hnojiv). Velice vhodné jsou pro Utrishu N všechny obilniny, kukuřice, ale i řepka, brambory, cukrovka, sója…. Zkrátka své místo si najde všude včetně trávníků, ovocných stromů (doporučuji vyzkoušet). V širokořádkových plodinách aplikujte tam, kde je listová pokryvnost plodiny alespoň 50 %.

obilninách máme nejlepší zkušenosti s aplikací na konci odnožování a v kukuřici ve fázi 4.-8. listu. Aplikační dávka je 333 g/ha a prodávat se bude v 3 kg baleních. Velikou výhodou je prášková formulace, velmi nízká dávka a skladovatelnost produktu, která je více než 1 rok.

Vyhnout byste se při aplikaci měli kombinacím s jinými přípravky na ochranu rostlin - optimální je tedy aplikovat v čisté vodě (pH 5–8, obsah chloru do 2 ppm) a za vhodných podmínek. Těmi rozumíme nestresovaný porost (sucho, mráz po aplikaci), teploty v rozmezí 10–20 °C (tedy spíše ranní či večerní hodiny), kdy jsou průduchy naplno otevřeny a bakterie lépe rostlinu kolonizují. Srážky hodinu po aplikaci již nesnižují účinnost Utrishy N. Další výhodou je možnost použití v ekologickém zemědělství.

Výsledky pokusů s Utrishou N

Přípravek tohoto typu měl ve firmě Corteva v roce 2022 plnou pozornost. Naši pracovníci v terénu na vybraných podnicích přípravek testovali a sledovali, jak se bude Utrisha N projevovat. Byli jsme sami příjemně překvapeni při návštěvách jednotlivých lokalit z vizuálních rozdílů ošetřených částí pole. Rostliny byly celkově zelenější, v lepší kondici, lépe odolávaly stresu ze sucha a ve většině případů, tam kde se podařilo zhodnotit, byl dosažen i vyšší výnos s ohledem na neošetřenou variantu. V maloparcelních pokusech (graf 1), popř. přesných demo pokusech jsme se přesvědčili, že ve většině případů při vynechání posledních 20–30 kg kvalitativního hnojení a současné aplikaci Utrishy N v období počátku sloupkování, byl výnos stejný či ještě vyšší než při 100% hnojení. Nejlepší výsledků jsme dosáhli na průměrných pozemcích s přiměřenou výživou, menší výnosová odezva byla na velice úrodných, humózních půdách, kde samotné zásobení dusíkem v půdě bylo vysoké a Utrisha N již neměla moc co nabídnout. Co mě osobně ale těší nejvíce, že ti co si Utrishu N v minulém roce vyzkoušeli, ji plánují v letošním roce aplikovat na podstatnou část svých ploch.

Proč vyzkoušet Utrishu N

Z několika dobrých důvodů. Jedná se skutečně o revoluční přípravek, kdy můžeme využívat všude dostupný vzdušný dusík pro výživu našich rostlin. Lze dosahovat stejných výnosů při nižší intenzitě hnojení, popř. vyšších výnosů při zachování stávající intenzity - ideálně vyšších výnosů při nižší intenzitě hnojení. Představa, že se kamion ledku (24 t) v podstatě schová do 73 kg přípravku Utrisha N je také lákavá nabídka (při dodání 30 kg N/ha). Zažijte nebeskou revoluci spolu s námi a přípravek si na svých polích určitě vyzkoušejte. Budete příjemně překvapeni, jako všichni ti, co již přípravek vyzkoušeli.

Graf 1: Vliv aplikace Utrisha N na výnos zrna jarního ječmene (Francin, 2022)
Graf 1: Vliv aplikace Utrisha N na výnos zrna jarního ječmene (Francin, 2022)

Kukuřice je po aplikaci přípravku Utrisha N vyšší, lépe odolává suchu a předčí neošetřenou kontrolu ve výnose biomasy i zrna
Kukuřice je po aplikaci přípravku Utrisha N vyšší, lépe odolává suchu a předčí neošetřenou kontrolu ve výnose biomasy i zrna.

Související články

Doporučení pro zdravý a výnosný porost jarních obilnin a máku

02. 05. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 228x

Inhibice dusíku z pohledu uhlíkové stopy zemědělství

01. 02. 2023 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 443x

Listová výživa pro rychlou dodávku živin

11. 09. 2022 Ing. Vít Chmel, MBA; ICL Innovative Ag Solutions Česká republika a Slovensko Výživa a stimulace Zobrazeno 1952x

Využijte dusík chytře

01. 09. 2022 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 640x

Vliv intenzity využívání a úrovně hnojení TTP na obsah a kvalitu humusu

25. 08. 2022 Bc. Jana Plisková; Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výživa a stimulace Zobrazeno 596x

Další články v kategorii Výživa a stimulace

detail