Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

ABILIS ULTRA

Účinná látka

Balení

PE láhev 1 l, PE kanystr 5 l, 20 l

Charakteristika

Další registrovné obchodní jméno přípravku Horizon 250 EW
Postřikový fungicidní přípravek ve formě vodní emulze k ochraně řepky proti houbovým chorobám, peckovin proti monilióze, chmele proti padlí chmelovému a pšenice ozimé proti klasovým fuzariózám.

ABILIS ULTRA

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Abilis Ultra obsahuje systémově působící tebuconazole.

Spektrum účinnosti

Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku. V řepce působí kromě Phoma lingam (fomová hniloba), Sclerotinia sclerotiorum (hlízenka obecná) a Alternaria brassicae (čerň řepková) také proti Botrytis cinerea (plíseň šedá), Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycosphaerella brassicicola, Pseudocercosporella capselaeVerticillium dahliae.

Fungicid zároveň vykazuje růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.

V peckovinách je vedle použití proti monilióze (Monilinia spp.) současně účinný také proti Blumeriella jaapii (skvrnitost listů třešně a višně), Gnomonia erythrostoma (hnědnutí listů meruňky), Sphaerotheca pannosa (padlí broskvoně), Taphrina deformans (kadeřavost broskvoně), Tranzschelia spp. (rez slivoně) a Botryotinia fuckeliana (plíseň šedá).

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

třešeň, višeň, slivoň

300–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Ošetření proti moniliové spále peckovin se provádí na počátku kvetení a při dokvétání (BBCH 57–69). Ošetření proti moniliové hnilobě plodů se provádí v období dozrávání (BBCH 70–89).

Ošetření proti rzi slivoně se provádí při nebezpečí výskytu v červenci a počátkem srpna.

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Přípravek v řepce olejce vykazuje vedlejší růstově-regulační efekt.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny, řepka olejka

4

4

4

4

třešeň, višeň a slivoň

30

20

15

8

Při aplikaci do obilnin a řepky olejky - jarní: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.

Při aplikaci do třešně, višně a slivoně: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3°C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m. 

Minoritní registrace - ovocné školky, okrasné školky

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ovocné školky, okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ovocné a okrasné školky, rostliny do 50 cm

4

4

4

4

ovocné a okrasné školky, rostliny nad 50 cm

10

6

6

6

ovocné a okrasné školky, rostliny nad 150 cm

30

25

16

9

Při aplikaci u rostlin do 50 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 5 m vegetačního pásu.

Při aplikaci u rostlin nad 50 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Při aplikaci u rostlin nad 150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3°C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Popis mísitelnosti

Přípravek Horizon nedoporučujeme míchat s hnojivem DAM.
Horizon je vhodné aplikovat společně s listovými hnojivy řady Wuxal.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 1×
Ječmen ozimý Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 1×
Okrasné rostliny Skvrnitost listů preventivně nebo při prvním výskytu choroby 2 1 l 0,1 % - do skanutí Max. 2x, interval 7-14 dnů, pozemně - postřik, rosení; venkovní a chráněné porosty,Citlivost: není známa, před ošetřením ověřit na malém vzorku rostlin, minor. reg.: Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů
Okrasné škoky Rzi - okrasné rostliny - 0,75-1 l 200–1000 l Max. 1x/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Rzi - ovocné dřeviny - 0,75-1 l 200–1000 l Max. 1x/rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 1×
Ředkev Hlízenka obecná 55 BBCH, ve fázi 65 BBCH nejlépe AT 1 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 2×
Ředkev Fomové černání stonku nejlépe do doby před objevením vrcholového pupenu AT 1-1,5 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 2×
Ředkev Čerň řepková 55 BBCH, ve fázi 65 BBCH nejlépe AT 1 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 2×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 30–59 BBCH 56 1 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 55–69 BBCH 56 1 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim 14–19 BBCH, na jaře 30–59 BBCH 56 1 l 200–400 l Max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 55–69 BBCH 56 1 l 200–400 l Max. 1×
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Slivoň Rez slivoně 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Slivoň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Třešeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Višeň Moniliový úžeh (spála) peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Višeň Moniliová hniloba plodů peckovin 57–89 BBCH 7 0,75 l 300–1000 l Max. 1×/rok
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail