BASF
BASF
BASF

AGRA

ABRINGO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

200 l/ha

postřik

pšenice

200 l/ha

postřik

Přípravek by měl být aplikován preventivně nebo při prvních příznacích napadení.

Proti rynchosporiové skvrnitosti ječmene dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost Při prvních příznacích napadení až do fáze BBCH 51 AT 2 l 200 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost Při prvních příznacích napadení až do fáze BBCH 51 AT 2 l 200 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 30–65 AT 2 l 200 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 30–65 AT 2 l 200 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 30–65 AT 2 l 200 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 30–65 AT 2 l 200 l max. 1×
detail