Chemap Agro s.r.o.

ABRUSTA

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
pšenice, žito, tritikale, ječmen
150–400 l/ha
postřik
max. 1×

Nižší dávka přípravku 1,33 l/ha je určena pro ošetření proti rzím; proti ostatním chorobám při nižším infekčním tlaku.

Použití v množitelských porostech pšenice jarní konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez pšeničná 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Žito ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová 31–69 BBCH AT 1,33-1,67 l 150–400 l max. 1×
detail