BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ACANTO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ACANTO

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Cukrovka, krmná řepa, slunečnice, řepka olejka jarní, mák: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
DO:
- Cukrovka, krmná řepa: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích použít jen v případě použití vegetačního pásu nejméně 15 m.
- Slunečnice: S ohledem na ochranu vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 30 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen, slunečnice

200–400 l /ha

postřik

max. 2×

14 dnů

řepka olejka

200–400 l /ha

postřik

max. 1×

cukrovka, řepa krmná

200–400 l /ha

postřik

max. 2×

21 dnů

Nižší dávka z uvedeného rozmezí v cukrovce se použije při nižším infekčním tlaku.

Přípravek vykazuje vedlejší účinnost proti fomové hnilobě, alternáriové skvrnitosti a plísni šedé ve slunečnici.

Vliv přípravku na olejnatost semene řepky ozimé konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka jarní, slunečnice, cukrovka, krmná řepa

4

4

4

4

Pro aplikaci do slunečnice: S ohledem na ochranu vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Pro aplikaci do cukrovky a krmné řepy: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích použít jen v případě použití vegetačního pásu nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Padlí řepné 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen ozimý Rez ječná BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen ozimý Padlí travní BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Řepa krmná Padlí řepné 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Řepka olejka, jarní Čerň řepková BBCH 61–69 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 61–69 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná BBCH 61–69 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 61–69 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Slunečnice Hlízenka obecná 59–65 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
detail