Chemap Agro s.r.o.

ACANTO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

ACANTO

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Cukrovka, krmná řepa, slunečnice, řepka olejka jarní, mák: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
DO:
- Cukrovka, krmná řepa: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích použít jen v případě použití vegetačního pásu nejméně 15 m.
- Slunečnice: S ohledem na ochranu vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 30 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen, slunečnice

200–400 l /ha

postřik

max. 2×

14 dnů

řepka olejka

200–400 l /ha

postřik

max. 1×

cukrovka, řepa krmná

200–400 l /ha

postřik

max. 2×

21 dnů

Nižší dávka z uvedeného rozmezí v cukrovce se použije při nižším infekčním tlaku.

Přípravek vykazuje vedlejší účinnost proti fomové hnilobě, alternáriové skvrnitosti a plísni šedé ve slunečnici.

Vliv přípravku na olejnatost semene řepky ozimé konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka jarní, slunečnice, cukrovka, krmná řepa

4

4

4

4

Pro aplikaci do slunečnice: S ohledem na ochranu vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Pro aplikaci do cukrovky a krmné řepy: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích použít jen v případě použití vegetačního pásu nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Padlí řepné 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen ozimý Rez ječná BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen ozimý Padlí travní BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–61 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 25–69 35 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Řepa krmná Padlí řepné 31–49 BBCH 42 0,8-1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 21 dnů
Řepka olejka, jarní Čerň řepková BBCH 61–69 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 61–69 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná BBCH 61–69 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 61–69 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Slunečnice Hlízenka obecná 59–65 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 2×, Interval mezi aplikacemi 14 dnů
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail