Chemap Agro s.r.o.

ADEXAR PLUS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody: 200–300 l/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1×

Přípravek rovněž dosahuje v dávce 2,0 l/ha vedlejší účinnosti proti stéblolamu v ječmeni ozimém.

Použití v pšenici jarní vzhledem k možné fytotoxicitě a ovlivnění výnosových parametrů konzultujte s držitelem povolení.

Možný vliv ošetření na zpracovatelské procesy konzultujte s držitelem povolení.

Použití v množitelských porostech pšenice jarní, ječmene jarního, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek může způsobit poškození širokolistých plodin, při aplikaci zamezte úletu na sousední porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin, zejména širokolistých.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen, žito, tritikale
9
4
4
4
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Padlí travní 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Stéblolam 25–34 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam 25–34 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez žitná 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 3 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 30–59 BBCH 35 2 l 200–300 l max. 1×
detail