Chemap Agro s.r.o.

ADEXAR XE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 20 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
- S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Dávka vody: 100–400 l/ha

Max. počet ošetření v plodině: 2× v intervalu 21 dní (proti stéblolamu max. 1×)

Termín aplikace: na počátku infekce (pšenice, žito, tritikale v BBCH 25–69, ječmen v BBCH 25–61)

Při aplikaci v ječmeni v BBCH 32–61 přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti nespecifickým skvrnám na listech.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen ozimý Padlí travní BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen ozimý Rez ječná BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–61 35 2 l 100–400 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice jarní Rez plevová BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice jarní Stéblolam BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice ozimá Stéblolam BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Pšenice ozimá Rez plevová BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale jarní Braničnatka plevová BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale jarní Rez žitná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale jarní Stéblolam BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale jarní Padlí travní BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale ozimé Padlí travní BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka plevová BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale ozimé Rez žitná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale ozimé Stéblolam BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Žito jarní Padlí travní BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Žito jarní Rez žitná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Žito ozimé Padlí travní BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
Žito ozimé Rez žitná BBCH 25–69 35 2 l 100–400 l
detail