Chemap Agro s.r.o.

ALIETTE 80 WG

Účinná látka

Balení

1 kg, 5 kg, 6 kg a 10 kg papírový pytel s PE/Al vložkou v kartónových krabicích

Charakteristika

Postřikový přípravek k ochraně proti houbovým chorobám chmele, tykvovité zeleniny a jahodníku.

ALIETTE 80 WG

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2 - Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m. (Jen při aplikaci do chmele.)
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Působení

Aliette 80 WG je plně systémový fungicid s akropetálním a bazipetálním rozvodem v rostlině zajišťujícím dokonalou ochranu nezasažených částí včetně nových přírůstků po aplikaci. Používá se preventivně v době aktivního růstu kultury.

Je rychle přijímán zelenými částmi a i kořeny rostlin. Do 30 minut po aplikaci je odolný proti smyvu srážkami. Zabraňuje klíčení, tvorbě konidií a spor a omezuje rozvoj mycelia. Není ohrožen poklesem nebo selháním účinnosti výskytem rezistentních ras patogena.

Kromě přímého účinku proti jednotlivým stadiím chorob stimuluje přirozené obranné mechanizmy rostlin. Rostliny s přítomností účinné látky fosetyl-Al reagují na agresivitu patogena zvýšenou produkcí fytoalexinů a jiných metabolitů, které jsou pro jeho šíření toxické. Unikátní mechanizmus působení fosetylových fungicidů umožňuje prodloužit intervaly mezi aplikacemi na 14 i více dnů.

Nejdelší doba preventivního účinku a systémové působení předurčují uplatnění fosetylových fungicidů v době aktivního růstu rostlin. Kurativní účinek je krátkodobý, cca do 48 hodin po vzniku infekce. Účinná látka fosetyl-Al je neškodná pro dravé roztoče Typhlodromus pyri, slunéčka a další užitečné organizmy.

Spektrum účinnosti

Působí zejména na houby ze skupiny Phycomycetes (Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Phytophthora, Pythium, Bremia, aj.). Vykazuje vysoký stupeň účinku i proti Phomopsis viticola, Alternaria, Penicillium. Má významný antibaktericidní účinek proti Erwinia amylovoraPseudomonas syringae.

Doporučení

V případě ošetření tykvovité zeleniny s nejedlou slupkou (melouny vodní a cukrové, dýně apod.) je možno použit přípravek Aliette 80 WG pouze v krytých prostorách (skleníky apod.).

Chmel – přípravek je určen zejména pro 1. nebo 2. ošetření před květem. Jahodník – pásová zálivka (po zakořenění nebo na podzim), šířka pásu 20 cm=cca 1000 l/ha aplikační kapaliny.

SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje fosetyl-Al nebo kyselinu fosforitou a její soli vícekrát než 3x ve chmelu, v tykvovité zelenině 2x a v jahodníku 1x.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje fosetyl-Al nebo kyselinu fosforitou a její soli jinak než preventivně. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory, v jahodníku se aplikuje máčením nebo pásovou zálivkou.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Popis mísitelnosti

Aliette 80 WP je mísitelný s Wuxal Aminocal a Wuxal SUS Boron. Při směsích fosetylových fungicidů s dusíkatými listovými hnojivy, zvláště s obsahem NH4+ iontů dusíku doporučujeme provádět před hlavním použitím orientační test selektivity směsi.

Úč.l. quinoxyfen
Při směsích s přípravky typu IQ Crystal se nejprve přidává do nádrže IQ Crystal a poté fosetylový přípravek.

Měď
Postřiková jícha Aliette 80 WP vykazuje kyselé pH 3–4. Při směsích s měďnatými účinnými látkami se následně musí upravit výsledné pH roztoku na neutrální z důvodu zvýšeného rizika přijatelnosti měďnatých iontů při kyselém pH postřikové jíchy nebo použít hotovou firemní formulaci ve fungicidu Aliette Bordeaux.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Dýně Plíseň okurková 3 2 kg max. 2x
Hrušeň Bakteriální spála růžovitých Školky - před expedicí před odlistěním, ostatní dle podmínek pro patogena 28 2-3 kg 300–1000 l/ha max. 3x, interval 7–12 dnů, ošetření se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogena a rozvoj choroby, rosení, postřik, minor. reg.: VŠÚO Holovousy
Hrušeň Bakteriální spála růžovitých na počátku a v průběhu kvetení 28 2-3 kg 300–1000 l/ha max. 3x, interval 7–12 dnů, ošetření se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogena a rozvoj choroby, rosení, postřik, minor. reg.: VŠÚO Holovousy
Chmel Plíseň chmelová 14 2,4-4,5 kg 0,3 % max. 3x
Jabloň Bakteriální spála růžovitých Školky - před expedicí před odlistěním, ostatní dle podmínek pro patogena 28 2-3 kg 300–1000 l/ha max. 3x, interval 7–12 dnů, ošetření se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogena a rozvoj choroby, rosení, postřik, minor. reg.: VŠÚO Holovousy
Jabloň Bakteriální spála růžovitých na počátku a v průběhu kvetení 28 2-3 kg 300–1000 l/ha max. 3x, interval 7–12 dnů, ošetření se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogena a rozvoj choroby, rosení, postřik, minor. reg.: VŠÚO Holovousy
Jahodník Fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku máčení rostlin při výsadbě 0,25 % max. 1x
Jahodník Červená hniloba jahodníku pásová zálivka po výsadbě nebo na podzim 1 % šířka pásu, 20 cm=cca 1000 l/ha aplikační kapaliny zálivka, max. 1x
Jahodník Červená hniloba jahodníku máčení rostlin při výsadbě 0,25 % max. 1x
Jahodník Fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku pásová zálivka po výsadbě nebo na podzim 1 % šířka pásu, 20 cm=cca 1000 l/ha aplikační kapaliny zálivka, max. 1x
Meloun Plíseň okurková 3 2 kg max. 2x
Okrasné rostliny Pravé plísně (Oomycetes) preventivně nebo při prvních příznacích 2 0,25 % max. 3×,OL pro další manipulaci a uvádění na trh (dny), zálivka, minoritní registace
Okrasné rostliny Pravé plísně (Oomycetes) preventivně nebo při prvních příznacích 2 2,5 kg 0,25 % max. 3×,OL pro další manipulaci a uvádění na trh (dny),% do počátku skanutí, minoritní registace
Okrasné škoky Pravé plísně (Oomycetes) AT 2-3 kg 200–1000 (1200) l max. 3x, Minor. reg.:SRS
Okurka Plíseň okurková 3 2 kg max. 2x
Okurka Bakteriózy preventivně nebo nejpozději na počátku výskytu choroby. 3 2 kg 200–1000 (1200) l max. 2x, Minor. reg.:SRS
Ovocné školky Pravé plísně (Oomycetes) AT 2-3 kg 200–1000 (1200) l Max. 3x, Minor. reg.:SRS
Paprika Bakteriózy preventivně nebo nejpozději na počátku výskytu choroby. 3 2 kg 200–1000 (1200) l skleníky, max. 3x, Minor. reg.:SRS
Salát Bakteriózy preventivně nebo nejpozději na počátku výskytu choroby. 3 2 kg 200–1000 (1200) l max. 3x, Minor. reg.:SRS
Tykev Plíseň okurková 3 2 kg max. 2x
Tykvovitá zelenina Plíseň okurková 3 2 kg max. 2x
detail