BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ALIETTE 80 WG

Účinná látka

Balení

1 kg, 5 kg, 6 kg a 10 kg papírový pytel s PE/Al vložkou v kartónových krabicích

Charakteristika

Postřikový přípravek k ochraně proti houbovým chorobám chmele, tykvovité zeleniny a jahodníku.

ALIETTE 80 WG

Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Působení

Aliette 80 WG je plně systémový fungicid s akropetálním a bazipetálním rozvodem v rostlině zajišťujícím dokonalou ochranu nezasažených částí včetně nových přírůstků po aplikaci. Používá se preventivně v době aktivního růstu kultury.

Je rychle přijímán zelenými částmi a i kořeny rostlin. Do 30 minut po aplikaci je odolný proti smyvu srážkami. Zabraňuje klíčení, tvorbě konidií a spor a omezuje rozvoj mycelia. Není ohrožen poklesem nebo selháním účinnosti výskytem rezistentních ras patogena.

Kromě přímého účinku proti jednotlivým stadiím chorob stimuluje přirozené obranné mechanizmy rostlin. Rostliny s přítomností účinné látky fosetyl-Al reagují na agresivitu patogena zvýšenou produkcí fytoalexinů a jiných metabolitů, které jsou pro jeho šíření toxické. Unikátní mechanizmus působení fosetylových fungicidů umožňuje prodloužit intervaly mezi aplikacemi na 14 i více dnů.

Nejdelší doba preventivního účinku a systémové působení předurčují uplatnění fosetylových fungicidů v době aktivního růstu rostlin. Kurativní účinek je krátkodobý, cca do 48 hodin po vzniku infekce. Účinná látka fosetyl-Al je neškodná pro dravé roztoče Typhlodromus pyri, slunéčka a další užitečné organizmy.

Spektrum účinnosti

Působí zejména na houby ze skupiny Phycomycetes (Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Phytophthora, Pythium, Bremia, aj.). Vykazuje vysoký stupeň účinku i proti Phomopsis viticola, Alternaria, Penicillium. Má významný antibaktericidní účinek proti Erwinia amylovoraPseudomonas syringae.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

500–1000 l/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

4× za rok

(max. 2× do BBCH 61,

max. 2× od BBCH 61)

7–12 dnů

chmel

800–1500 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

jahodník

1000 l/ha

máčení, zálivka pásová

1× za rok

zelenina tykvovitá

200–1000 l/ha

postřik

V případě ošetření tykvovité zeleniny s nejedlou slupkou (melouny vodní a cukrové, dýně apod.) je možno použít přípravek Aliette 80 WG pouze v krytých prostorách (skleníky apod.).

Popis mísitelnosti

Aliette 80 WP je mísitelný s Wuxal Aminocal a Wuxal SUS Boron. Při směsích fosetylových fungicidů s dusíkatými listovými hnojivy, zvláště s obsahem NH4+ iontů dusíku doporučujeme provádět před hlavním použitím orientační test selektivity směsi.

Úč.l. quinoxyfen
Při směsích s přípravky typu IQ Crystal se nejprve přidává do nádrže IQ Crystal a poté fosetylový přípravek.

Měď
Postřiková jícha Aliette 80 WP vykazuje kyselé pH 3–4. Při směsích s měďnatými účinnými látkami se následně musí upravit výsledné pH roztoku na neutrální z důvodu zvýšeného rizika přijatelnosti měďnatých iontů při kyselém pH postřikové jíchy nebo použít hotovou firemní formulaci ve fungicidu Aliette Bordeaux.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Dýně Plíseň okurková 3 2 kg
Hrušeň Bakteriální spála růžovitých na počátku a v průběhu kvetení 28 2-3 kg 300–1000 l/ha max. 3x, interval 7–12 dnů, ošetření se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogena a rozvoj choroby, rosení, postřik, minor. reg.: VŠÚO Holovousy
Hrušeň Bakteriální spála růžovitých Školky - před expedicí před odlistěním, ostatní dle podmínek pro patogena 28 2-3 kg 300–1000 l/ha max. 3x, interval 7–12 dnů, ošetření se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogena a rozvoj choroby, rosení, postřik, minor. reg.: VŠÚO Holovousy
Chmel Plíseň chmelová 14 2,4-4,5 kg 0,3 %
Jabloň Bakteriální spála růžovitých Školky - před expedicí před odlistěním, ostatní dle podmínek pro patogena 28 2-3 kg 300–1000 l/ha max. 3x, interval 7–12 dnů, ošetření se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogena a rozvoj choroby, rosení, postřik, minor. reg.: VŠÚO Holovousy
Jabloň Bakteriální spála růžovitých na počátku a v průběhu kvetení 28 2-3 kg 300–1000 l/ha max. 3x, interval 7–12 dnů, ošetření se provádí za vhodných podmínek pro šíření patogena a rozvoj choroby, rosení, postřik, minor. reg.: VŠÚO Holovousy
Jahodník Fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku máčení rostlin při výsadbě 0,25 %
Jahodník Červená hniloba jahodníku pásová zálivka po výsadbě nebo na podzim 1 % šířka pásu, 20 cm=cca 1000 l/ha aplikační kapaliny
Jahodník Fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku pásová zálivka po výsadbě nebo na podzim 1 % šířka pásu, 20 cm=cca 1000 l/ha aplikační kapaliny
Jahodník Červená hniloba jahodníku máčení rostlin při výsadbě 0,25 %
Meloun Plíseň okurková 3 2 kg
Okrasné rostliny Pravé plísně (Oomycetes) preventivně nebo při prvních příznacích 2 0,25 % max. 3×,OL pro další manipulaci a uvádění na trh (dny), zálivka, minoritní registace
Okrasné rostliny Pravé plísně (Oomycetes) preventivně nebo při prvních příznacích 2 2,5 kg 0,25 % max. 3×,OL pro další manipulaci a uvádění na trh (dny),% do počátku skanutí, minoritní registace
Okrasné školky Pravé plísně (Oomycetes) AT 2-3 kg 200–1000 (1200) l max. 3x, Minor. reg.:SRS
Okurka Plíseň okurková 3 2 kg
Okurka Bakteriózy preventivně nebo nejpozději na počátku výskytu choroby. 3 2 kg 200–1000 (1200) l max. 2x, Minor. reg.:SRS
Ovocné školky Pravé plísně (Oomycetes) AT 2-3 kg 200–1000 (1200) l Max. 3x, Minor. reg.:SRS
Paprika Bakteriózy preventivně nebo nejpozději na počátku výskytu choroby. 3 2 kg 200–1000 (1200) l skleníky, max. 3x, Minor. reg.:SRS
Réva vinná Plíseň révová 61–77 BBCH 28 2,5 kg
Réva vinná Plíseň révová 15–61 BBCH 28 1,25 kg
Salát Bakteriózy preventivně nebo nejpozději na počátku výskytu choroby. 3 2 kg 200–1000 (1200) l max. 3x, Minor. reg.:SRS
Tykev Plíseň okurková 3 2 kg
Tykvovitá zelenina Plíseň okurková 3 2 kg
detail