BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ALIETTE BORDEAUX

Účinná látka

Balení

1 kg, 10 kg sáčky Al/PE v kartonových krabicích, 5x2 kg vodorozpustné sáčky z PVA, vnější obal PP nebo Al–směsná folie v kartonu, 10x1 kg vodorozpustné sáčky z PVA, vnější obal PP nebo Al–směsná folie v kartonu, 2× 500 g vodorozpustné sáčky z PVA, vnější obal PP nebo Al-směsná folie v kartonu pro 20 kg přípravku

Charakteristika

Postřikový kombinovaný přípravek ve formě dispergovatelného prášku k ochraně proti houbovým chorobám révy vinné a chmele.

ALIETTE BORDEAUX

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Aliette Bordeaux se používá preventivně v době aktivního růstu kultury. Vlastnosti přípravku předurčují obsažené účinné látky fosetyl-Al a oxychlorid měďi. Fosetyl-Al je plně systémová účinná látka, která je velmi rychle přijímána zelenými částmi a kořeny rostlin. Je odolná proti smyvu srážkami do 30 minut po aplikaci. Akropetální a bazipetální transport v rostlině zajišťuje dokonalou ochranu nezasažených částí včetně nových přírůstků po aplikaci. Fosetyl-Al zabraňuje klíčení, tvorbě konidií a spor a omezuje rozvoj mycelia. Není ohrožen poklesem nebo celkovým selháním účinnosti výskytem rezistentních ras patogena. Působí zejména na houby ze skupiny Phycomycetes (Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Phytophthora, Pythium, Bremia, aj.). Vykazuje vysoký stupeň účinku i proti Phomopsis viticola, Alternaria, Penicillium. Má významný antibaktericidní účinek proti Erwinia amylovoraPseudomonas syringae.

Kromě přímého účinku proti jednotlivým stadiím chorob fosetyl-Al stimuluje přirozené obranné mechanizmy rostlin. Rostliny s přítomností fosetylu-Al reagují na agresivitu patogena zvýšenou produkcí fytoalexinů a jiných metabolitů, které jsou toxické pro šíření patogena. Reakce rostlin ošetřených fosetylem-Al je blízká mechanizmům obranyschopnosti rezistentních odrůd. Unikátní mechanizmus působení fosetylových fungicidů umožňuje prodloužit intervaly mezi aplikacemi na 14 i více dnů.

Nejdelší doba preventivního účinku a systémové působení předurčují uplatnění fosetylových fungicidů v době aktivního růstu rostlin. Kurativní účinek je krátkodobý, cca do 48 hodin po vzniku infekce. Účinná látka fosetyl-Al je bezpečná pro dravé roztoče Typhlodromus pyri, slunéčka, včely a další užitečné organizmy.

Oxychlorid mědi je kontaktně a preventivně působící fungicidní látka. Vytváří ochranný film na povrchu rostlin inhibující klíčení spor. Měď jako anorganická složka má příznivý vliv na zpevnění rostlinných pletiv a zvýšení nepřímé odolnosti proti povrchovým patogenům typu padlí. Má desinfekční účinek. Odstup srážek 2–4 hodiny.

Doporučení

Doporučení k ochraně chmele s přípravky Aliette 80 WP a Aliette Bordeaux
Jednosložkový fungicid Aliette 80 WP s 80% obsahem fosetyl-Al se nejlépe uplatní při preventivních ochranných zásazích proti primárním infekcím plísně chmelové z infikovaných klasových výhonů. Doporučená koncentrace 0,3 % je vztažena na dávku aplikační tekutiny 1000 l/ha. Pásová aplikace se provádí při 15–30 cm výšce chmele, především u ozdravených chmelů a hybridních chmelů. Možné je využít Aliette 80 WP i pro druhou aplikaci v odstupu 14–21 dnů, v době po zavedení výhonů za použití 700–1000 l/ha vody.

Dvousložkový fungicid Aliette Bordeaux obsahující fosetyl-Al a oxychlorid mědi je vhodný pro 2.–5. ošetření. Je vyroben ve speciální formulaci odstraňující nutnost úpravy pH postřikové jíchy po TM Aliette 80 WP + měď. Aplikuje se minimálně 2× za sezonu, nejlépe v bloku za sebou. Blok opakovaných aplikací Aliette Bordeaux přispívá k dokonalému rozvodu účinné látky po rostlině a k plnému využití systémových vlastností přípravku pro dlouhodobou ochranu rostlin.

Aplikace se provádí na základě signalizace infekce podle krátkodobé prognózy, založené na základě indexu peronosporového počasí.

Aliette Bordeaux je vhodný fungicid jak k ochraně chmele před počátkem tvorby fruktifikačních orgánů v měsíci červnu, tak i v druhé polovině vegetace k ochraně hlávek (červenec–srpen). Přítomná měď v Aliette Bordeaux se vyznačuje vysokým stupněm jemnosti částic zajišťující lepší rozpustnost a pokryvnost než klasické WP formulace.

Aliette Bordeaux není ohrožen rizikem poklesu účinnosti nárustem rezistentních ras k fenylamidům s postupujícím průběhem vegetace. Proto je vhodný jak pro blokové použití za sebou, tak i pro alternaci s fenylamidy. Za situace vzniku rezistence k fenylamidům je Aliette Bordeaux jejich plnohodnotnou náhradou.

Interval mezi aplikacemi je 10–14 dnů, doporučená koncentrace 0,4–0,5 %. Vyšší koncentraci přípravku volíme při silném infekčním tlaku. Dávka postřikové kapaliny se volí podle výšky porostu a typu rosiče v rozsahu 700–3000 l/ha.
Mísitelnost
Listová hnojiva
Vzhledem k tomu, že testované směsi přípravku Aliette Bordeaux a listových hnojiv typu Wuxal dle provedených zkoušek VÚ Chmelařského v Žatci nevykazovaly v rozsahu běžných koncentrací fytotoxický účinek, je možné doporučit jejich použití při ochraně chmele.
Je však třeba zdůraznit nutnost odděleného rozmíchání přípravků a přípravu směsi až do téměř plné nádrže postřikovače s řádně promíchaným přípravkem Aliette Bordeaux. Tuto směs je nutné použít nejdéle do 1 hodiny po smíchání, aby nedocházelo k vysrážení některých prvků a k ovlivnění kvality a biologické účinnosti směsi.

Doporučené koncentrace
Aliette Bordeaux 0,4–0,5 % + Wuxal SUS Kalcium 0,2–0,3 %,
Aliette Bordeaux 0,4–0,5 % + Wuxal Kombi Mg 0,2–0,3 %,
Aliette Bordeaux 0,4–0,5 % + Wuxal SUS Kalcium 0,2 % a Wuxal SUS Kombi Mg 0,2 %

Proti padlí chmelovému
+ Bayfidan 250 EC 0,05 %, 1000–3000 l vody, max. 3× za sezonu,
+ Saprol New 0,1 %, 1000–3000 l vody,
+ Horizon 250 EW 0,75–1 l/ha,
+ fungicidy na bázi síry ve WG nebo WP formulaci (Kumulus, Sulikol K, Thiovit Jet, aj.). Směsi s tekutými formulacemi síry nedoporučujeme.

Proti mšici chmelové
+ Confidor 70 WG 0,008 % nebo 160 g/ha, 2000 l vody.

Akaricidní přípravky doporučujeme aplikovat samostatně.

Chmel ošetřený přípravky na bázi fosetylu Al a oxychloridu mědi je možné importovat do USA a SRN. Nemá negativní vliv na fermentaci piva.

Ochrana vinic
Aliette Bordeaux se používá v dávce 4 kg/ha v 300–1000 l/ha vody. Ze současných fungicidů má nejdelší dobu preventivního plně systémového působení proti peronospoře révy vinné. Plně působí i proti černé skvrnitosti Phomopsis viticola a má vedlejší účinek proti botrytidě květů. Při silném infekčním tlaku ochrání révu proti peronospoře po dobu 10–14 dní, při slabším infekčním tlaku po 16–21 dní. Obsahuje snížené množství mědi, při dávce 4 kg/ha přichází do prostředí pouze 1 kg Cu2+/ha. Aliette Bordeaux je použitelný po celou vegetaci, celkový počet aplikací by neměl překročit 4 za sezonu. Hlavní nasazení přípravku doporučujeme:
1. pro aplikaci těsně před květem, kdy nelze pokrýt celé období kvetení (10–14 i více dnů) fungicidní clonou kontaktního fungicidu. Vhodné je použití Aliette Bordeaux ve směsi s přípravkem proti padlí:
• směs Aliette Bordeaux + Falcon preventivně pokryje celé období proti peronospoře (14 dní) + preventivně a kurativně proti padlí (8–12 dní)
• směs Aliette Bordeaux + IQ Crystal preventivně pokryje celé období kvetení jak proti peronospoře (14 dní), tak i padlí (10–12 dní)
• směs Aliette Bordeaux + síra (Kumulus, Thiovit, Sulikol aj.) preventivně pokryje celé období proti peronospoře (14 dní) + preventivně proti padlí (5–7 dní)
• směs Aliette Bordeaux + azol (Domark, Topas, aj.) preventivně pokryje celé období proti peronospoře (14 dní) + preventivně proti padlí (7–9 dní).

2. pro aplikaci těsně po odkvětu, kdy dlouhodobý účinek Aliette Bordeaux preventivně ochrání tvořící se bobule do velikosti broků. Vedlejší účinek fosetylu-Al omezí šíření plísně šedé na dokvétajících hroznech. Přítomný oxychlorid mědi napomůže zvýšení pevnosti pletiv. Směsi s přípravky proti padlí jsou totožné jako před květem.
3. pro aplikaci po osečkování. Osečkovaná réva rychle nahrazuje odstraněnou zelenou plochu tvorbou zálistků. Zálistky přebírají funkci nejvíce asimilující části keře. Jsou zodpovědné za nárust cukernatosti v závěru vegetace. Jemná pletiva zálistků jsou nejvíce citlivá na ovlhčení, vznik peronospory a následné snížení výkonnosti asimilace. Použití systémového Aliette Bordeaux chrání zálistky současně s jejich růstem. Na závěrečnou aplikaci se poté použije kontaktní fungicid ve směsi se strobilurinem např. Zato + Euparen Multi nebo Zato + Cuproxat, aj. měďnatý přípravek + přípravek proti plísni šedé.

Popis mísitelnosti

Listová hnojiva
Při směsích fosetylových fungicidů s dusíkatými listovými hnojivy, zvláště s obsahem NH4+ iontů dusíku doporučujeme provádět před hlavním použitím orientační test selektivity směsí.

Úč.l. pyrimethanil
Při směsích Aliette Bordeuax + pyrimethanil (Mythos 30 SC) se nejprve rozpustí Aliette Bordeaux a poté do 3/4 naplněné nádrže s vodou se přidá pyrimethanilový přípravek. Míchadlo se udržuje neustále v činnosti. Aliette Bordeaux je dále mísitelný s přípravky Rovral, Zolone, Domark.

Úč.l. quinoxyfen
Při směsích s přípravky typu IQ Crystal se nejprve přidává do nádrže IQ Crystal a poté fosetylový přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová podle signalizace 14 0,4-0,5 % 1000-3000 l max 3 aplikace
Réva vinná Plíseň révová 35 4 kg TM + IQ Crystal 300-1000 l max 4x za vegetaci
detail