Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

ALMIRO Tebuconazole

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku BUKAT 50 SC.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro podzimní aplikaci do ozimé řepky olejky.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do obilnin a jarní aplikaci do ozimé řeky olejky.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do obilnina a podzimní aplikaci do ozimé řepky olejky

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

ječmen jarní, pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé, řepka olejka ozimá

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Pokud se přípravek aplikuje v řepce solo, dosahuje průměrné účinnosti. Pouze podzimní nebo jarní aplikace přípravku v řepce ozimé nezajišťuje dostatečnou ochranu proti fomové hnilobě. Druhou aplikaci je třeba provést jiným povoleným přípravkem.

Přípravek je možné použít v tank-mix směsi s přípravkem Dafne 250 EC. Přípravky ve směsi je třeba použít v souladu s jejich návody k použití. Použití v tank-mix směsi se vztahuje i na všechny další povolené přípravky na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním názvem Dafne 250 EC.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, ječmen jarní, řepka ozimá

4

4

4

4

Řepka ozimá: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Ječmen jarní Rez ječná 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Ječmen jarní Padlí travní 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Pšenice ozimá Padlí travní 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim, 13–17 BBCH 68 0,4 l nebo 0,4 l/ha + 0,3 l/ha Dafne 250 EC - TM 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost na jaře, 31–51 BBCH 68 0,25 l + 0,5 l/ha Dafne 250 EC - TM 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na jaře, 31–51 BBCH 68 0,25 l + 0,5 l/ha Dafne 250 EC - TM 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza na jaře, 31–51 BBCH 68 0,25 l + 0,5 l/ha Dafne 250 EC - TM 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Alternáriová skvrnitost na jaře, 31–51 BBCH nebo 61–68 BBCH 68 0,5 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na jaře, 31–51 BBCH nebo 61–68 BBCH 68 0,5 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza na jaře, 31–51 BBCH nebo 61–68 BBCH 68 0,5 l 200–300 l
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 34–57 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Tritikale ozimé Padlí travní 34–57 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 34–57 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 34–57 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Žito ozimé Rez žitná 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
Žito ozimé Padlí travní 33–59 BBCH 35 0,5 l 200–300 l
detail