Chemap Agro s.r.o.

AMISTAR XTRA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Pro aplikaci do máku setého: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metrů vzhledem k povrchové vodě.
+ Pro indikaci do máku setého: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

- Pro aplikaci do slunečnice roční:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metrů vzhledem k povrchové vodě. (Podle nařízení Komise č. 547/2011)
+ Pro indikaci do slunečnice roční: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

- Pro aplikaci do ovse setého:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metrů vzhledem k povrchové vodě.
+ Při aplikaci do ovsa setého:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

- Pro aplikaci do ostropestřce mariánského:SPe3:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
+ Při aplikaci do ostropestřce mariánského:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení okolních porostů.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Amistar Xtra. Přípravek Amistar Xtra nesmí být použit v době, kdy hrozí nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní) zbytky přípravku Amistar Xtra.

Registrované použití

Přípravek se aplikuje max. 2x v plodině.

Proti padlí travnímu dávku volte podle intenzity předpokládaného výskytu.

Vliv na klíčivost osiva pšenice konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Minoritní registrace - Mák setý, slunečnice roční

Mák setý: max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů.

Slunečnice roční: max. 2× v plodině, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů.

Řepka olejka: max. 2× v plodině, interval mezi aplikacemi 21 dnů.

Dávka vody: mák setý, slunečnice roční: 200–600 l/ha ; řepka olejka: 200–400 l/ha.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti plísni šedé v máku setém.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]

mák setý

4

4

4

4

slunečnice roční

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Minoritní registrace - Oves setý

Dávka vody: 200–400 l/ha

Počet aplikací: max. 2× v plodině v intervalu 14 dní

Termín aplikace: BBCH 29–59

Dávku z uvedeného rozmezí volte podle intenzity předpokládaného výskytu choroby

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Amistar Xtra. Přípravek Amistar Xtra nesmí být použit v době, kdy hrozí nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní) zbytky přípravku Amistar Xtra.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
oves setý
4
4
4
4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Minoritní registrace - Ostropestřec mariánský

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
ostropestřec mariánský
200–300 l /ha
postřik
max. 1×

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ostropestřec mariánský
4
4
4
4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Minoritní registrace - mák, slunečnice, lupina, hrách, fazol

Mák setý: max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti plísni šedé v máku setém.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

fazol, hrách, lupina, řepka

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

mák

200–600 l/ha

postřik

1× nebo 2× děleně

10–14 dnů

slunečnice

200–600 l/ha

postřik

10–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

mák, slunečnice, lupina, hrách, fazol

4

4

4

4

Při aplikaci do máku setého a slunečnice roční: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Při aplikaci do lupiny, hrachu dřeňového a fazolu obecného: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Fazol Hlízenka obecná 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Fazol Rzi - luskoviny 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Fazol Antraknóza 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách Antraknóza 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×,pouze hrách dřeňový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách Hlízenka obecná 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×,pouze hrách dřeňový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách Rzi - luskoviny 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×,pouze hrách dřeňový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ječmen jarní Rez ječná 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 35 0,75-1 l Max. 2×
Ječmen jarní Rez plevová 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Rez plevová 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 35 0,75-1 l Max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 35 0,75 l Max. 2×
Lupina bílá Antraknóza 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina bílá Hlízenka obecná 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina bílá Rzi - luskoviny 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá Antraknóza 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá Hlízenka obecná 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá Rzi - luskoviny 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Plíseň maková 18–49 BBCH AT 1 l 200–600 l Max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná 18–49 BBCH AT 1 l 200–600 l Max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostropestřec Houbové choroby ve fázi butonizace AT 0,75 l 200–300 l pro výživu zvířat, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Hnědá skvrnitost ovsa BBCH 29–59 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Padlí travní BBCH 29–59 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Rez ovesná BBCH 29–59 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 35 0,75-1 l Max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 35 0,75-1 l Max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 35 0,75 l Max. 2×
Řepka olejka, jarní Plíseň zelná 61–80 BBCH 42 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 42 0,75 l Max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 42 1 l Max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 42 1 l Max. 2×
Řepka olejka, ozimá Plíseň zelná 61–80 BBCH 42 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 42 0,75 l Max. 2×
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 16–55 BBCH AT 0,8 l 200–600 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice Plíseň šedá - slunečnice 16–55 BBCH AT 0,8 l 200–600 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 16–55 BBCH AT 0,8 l 200–600 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Saaten Union CZ

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail