BASF
BASF
BASF

AGRA

AMISTAR XTRA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

AMISTAR XTRA

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Pro aplikaci do máku setého: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metrů vzhledem k povrchové vodě.
+ Pro indikaci do máku setého: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

- Pro aplikaci do slunečnice roční:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metrů vzhledem k povrchové vodě. (Podle nařízení Komise č. 547/2011)
+ Pro indikaci do slunečnice roční: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

- Pro aplikaci do ovse setého:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metrů vzhledem k povrchové vodě.
+ Při aplikaci do ovsa setého:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

- Pro aplikaci do ostropestřce mariánského:SPe3:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
+ Při aplikaci do ostropestřce mariánského:S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Doporučení

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení okolních porostů.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Amistar Xtra. Přípravek Amistar Xtra nesmí být použit v době, kdy hrozí nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní) zbytky přípravku Amistar Xtra.

Registrované použití

Přípravek se aplikuje max. 2x v plodině.

Proti padlí travnímu dávku volte podle intenzity předpokládaného výskytu.

Vliv na klíčivost osiva pšenice konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Minoritní registrace - Mák setý, slunečnice roční

Mák setý: max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů.

Slunečnice roční: max. 2× v plodině, interval mezi aplikacemi 10–14 dnů.

Řepka olejka: max. 2× v plodině, interval mezi aplikacemi 21 dnů.

Dávka vody: mák setý, slunečnice roční: 200–600 l/ha ; řepka olejka: 200–400 l/ha.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti plísni šedé v máku setém.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]

mák setý

4

4

4

4

slunečnice roční

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Minoritní registrace - Oves setý

Dávka vody: 200–400 l/ha

Počet aplikací: max. 2× v plodině v intervalu 14 dní

Termín aplikace: BBCH 29–59

Dávku z uvedeného rozmezí volte podle intenzity předpokládaného výskytu choroby

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k přípravku Amistar Xtra. Přípravek Amistar Xtra nesmí být použit v době, kdy hrozí nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin (zejména jabloní) zbytky přípravku Amistar Xtra.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
oves setý
4
4
4
4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Minoritní registrace - Ostropestřec mariánský

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
ostropestřec mariánský
200–300 l /ha
postřik
max. 1×

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ostropestřec mariánský
4
4
4
4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Minoritní registrace - mák, slunečnice, lupina, hrách, fazol

Mák setý: max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha.

Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti plísni šedé v máku setém.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

fazol, hrách, lupina, řepka

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

mák

200–600 l/ha

postřik

1× nebo 2× děleně

10–14 dnů

slunečnice

200–600 l/ha

postřik

10–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

mák, slunečnice, lupina, hrách, fazol

4

4

4

4

Při aplikaci do máku setého a slunečnice roční: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Při aplikaci do lupiny, hrachu dřeňového a fazolu obecného: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Fazol Rzi - luskoviny 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Fazol Antraknóza 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Fazol Hlízenka obecná 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách Rzi - luskoviny 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×,pouze hrách dřeňový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách Antraknóza 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×,pouze hrách dřeňový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách Hlízenka obecná 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×,pouze hrách dřeňový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 35 0,75-1 l Max. 2×
Ječmen jarní Rez plevová 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen jarní Rez ječná 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Rez ječná 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Rez plevová 35 0,75 l Max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 35 0,75-1 l Max. 2×
Lupina bílá Hlízenka obecná 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina bílá Rzi - luskoviny 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina bílá Antraknóza 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá Hlízenka obecná 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá Rzi - luskoviny 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lupina žlutá Antraknóza 51–69 BBCH 35 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná 18–49 BBCH AT 1 l 200–600 l Max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Plíseň maková 18–49 BBCH AT 1 l 200–600 l Max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha, zvýšení odolnosti proti poléhání, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ostropestřec Houbové choroby ve fázi butonizace AT 0,75 l 200–300 l pro výživu zvířat, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Padlí travní BBCH 29–59 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Rez ovesná BBCH 29–59 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves jarní Hnědá skvrnitost ovsa BBCH 29–59 35 0,75-1 l 200–400 l Max. 2× v plodině v intervalu 14 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice jarní Rez plevová 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 35 0,75-1 l Max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 35 0,75-1 l Max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 35 0,75 l Max. 2×
Pšenice ozimá Rez plevová 35 0,75 l Max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 42 1 l Max. 2×
Řepka olejka, jarní Plíseň zelná 61–80 BBCH 42 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 42 0,75 l Max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 42 1 l Max. 2×
Řepka olejka, ozimá Plíseň zelná 61–80 BBCH 42 1 l 200–400 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 42 0,75 l Max. 2×
Slunečnice Plíseň šedá - slunečnice 16–55 BBCH AT 0,8 l 200–600 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 16–55 BBCH AT 0,8 l 200–600 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 16–55 BBCH AT 0,8 l 200–600 l Max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail