Chemap Agro s.r.o.

ARCHER TURBO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Doporučení

Maximální počet ošetření: 2× na plodinu.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Použití v množitelských porostech ječmene ozimého a pšenice jarní konzultujte s držitelem registrace.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen
4
4
4
4
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Vstup do ošetřeného pole je možný až druhý den po poslední aplikaci.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 42 1 l
Ječmen jarní Padlí travní 42 0,8 l
Ječmen jarní Rez ječná 42 0,8 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 42 0,8 l
Ječmen ozimý Padlí travní 42 0,8 l
Ječmen ozimý Rez ječná 42 0,8 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 42 1 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 42 0,8 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 42 1 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 42 0,8 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 42 0,8 l
Pšenice jarní Padlí travní 42 0,8 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 42 0,8 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 42 0,8 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 42 1 l
Pšenice ozimá Padlí travní 42 0,8 l
detail