Chemap Agro s.r.o.

AREVA COMBI

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchovým vodám. Při použití 50%, 75% a 90% redukční trysky dodržte 6 m ochrannou vzdálenost vzhledem k povrchové vodě.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích, svažujících se k povrchovým vodám.

Doporučení

Dávka vody: 200–1000 l vody/ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)

Způsob aplikace: postřik, rosení

Max. počet aplikací v plodině: max. 3×

Interval mezi aplikacemi: v intervalu 10–14 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě a ne vícekrát než 4× za vegetační sezonu.

K zabránění vzniku rezistence je třeba střídat fungicidy s odlišným mechanizmem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
réva
9
6
6
6
S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích, svažujících se k povrchovým vodám.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 28 1 kg 200–1000 l hrozny moštové
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 28 2 kg 200–1000 l hrozny moštové
detail