Chemap Agro s.r.o.

ARTEA PLUS

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Proti fuzariózám klasů se přípravek aplikuje od vývojové fáze BBCH 61 (počátek květu) do BBCH 69 (konec květu).

Na etiketě je možné uvést větu: „Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti rynchosporiové skvrnitosti ječmene.“

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými aplikátory.

Přípravek lze použít v tank-mix kombinaci s přípravkem Amistar v souladu s návodem na jeho použití. Dávkování je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 42 0,5 l
Ječmen jarní Rez plevová 42 0,5 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 42 0,5 l
Ječmen jarní Rez ječná 42 0,5 l
Ječmen ozimý Rez plevová 42 0,5 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 42 0,5 l
Ječmen ozimý Rez ječná 42 0,5 l
Ječmen ozimý Padlí travní 42 0,5 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 42 0,5 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů AT 0,5 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 42 0,5 l
Pšenice jarní Rez plevová 42 0,5 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 42 0,5 l
Pšenice jarní Padlí travní 42 0,5 l
Pšenice ozimá Padlí travní 42 0,5 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 42 0,5 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 42 0,5 l
Pšenice ozimá Rez plevová 42 0,5 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 42 0,5 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů AT 0,5 l
Tritikale ozimé Padlí travní 42 0,5 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 42 0,5 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 42 0,5 l
Tritikale ozimé Rez plevová 42 0,5 l
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 42 0,5 l
Žito ozimé Braničnatka plevová 42 0,5 l
Žito ozimé Padlí travní 42 0,5 l
Žito ozimé Rez žitná 42 0,5 l
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 42 0,5 l
Žito ozimé Rez plevová 42 0,5 l
Agro Aliance
Sumi Agro s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup
DuPont
Prograin-Zia s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
4%
2%
21%
3%
51%
detail