Chemap Agro s.r.o.

BADGE WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.

DO: Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

500–1000 l vody/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

max. 5×/rok

7 dnů

jádroviny

700–1500 l vody/ha

postřik, rosení

max. 2×/rok

14 dnů

broskvoň, meruňka, třešeň, slivoň

1000–1500 l vody/ha

postřik, rosení

max. 4×/rok

(max. 4 kg Cu/ha/rok)

14 dnů

brambor

600–800 l vody/ha

postřik

max. 4×

7 dnů

chmel

1000–2000 l vody/ha

postřik, rosení

max. 2×/rok

7–14 dnů

okrasné rostliny

600–1000 l vody/ha

postřik, rosení

max. 5×/rok

7–8 dnů

V broskvoních proti kadeřavosti listů a ve slivoních proti puchrovitosti slivoně dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Pozor na odrůdy citlivé na měď!

Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

všechny plodiny

50

50

50

20

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při

použití jiných přípravků na bázi mědi.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 15–85 BBCH 7 3 kg 600–800 l max. 4×
Broskvoň Kadeřavost broskvoně 91–55 BBCH AT 3,9 kg 700–1500 l max. 4×/rok, (max. 4 kg Cu/ha/rok)
Broskvoň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,5 kg 700–1500 l max. 4×/rok, (max. 4 kg Cu/ha/rok)
Hrušeň Bakteriální spála růžovitých 03–65 BBCH 21 2,9 kg 700–1500 l max. 2×/rok
Chmel Plíseň chmelová 39–89 BBCH 14 7,14 kg 1000–2000 l max. 2×/rok
Jabloň Bakteriální spála růžovitých 03–65 BBCH 21 2,9 kg 700–1500 l max. 2×/rok
Meruňka Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,5 kg 700–1500 l max. 4×/rok, (max. 4 kg Cu/ha/rok)
Okrasné rostliny Bakteriózy při prvních příznacích choroby - 2,7 kg 600–1000 l max. 5×/rok
Okrasné rostliny Houbové choroby při prvních příznacích choroby - 2,7 kg 600–1000 l max. 5×/rok
Réva vinná Plíseň révová 13–61 BBCH 21 1,25 kg 500 l max. 5×/rok
Réva vinná Plíseň révová 61–83 BBCH 21 2,5 kg 500–1000 l max. 5×/rok
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,5 kg 700–1500 l max. 4×/rok, (max. 4 kg Cu/ha/rok)
Slivoň Puchrovitost slivoně 91–55 BBCH AT 3,9 kg 700–1500 l max. 4×/rok, (max. 4 kg Cu/ha/rok)
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,5 kg 700–1500 l max. 4×/rok, (max. 4 kg Cu/ha/rok)
detail