BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BARITON SUPER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale ozimé,

žito ozimé

3–5 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 2050 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 2050 kg/ha
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 2050 kg/ha
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 2050 kg/ha
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 2050 kg/ha
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 2050 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 2050 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 2050 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 220 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 250 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 1,0 l/t výsevek max. 200 kg/ha
detail