Chemap Agro s.r.o.

BELL PRO

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Na etiketě je možné uvést větu: „Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti braničnatce plevové."
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jarní a ozimé obilniny
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Pšenice jarní Rez pšeničná 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Pšenice ozimá Rez pšeničná 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
detail