Chemap Agro s.r.o.

BELL PRO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Na etiketě je možné uvést větu: „Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti braničnatce plevové."
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jarní a ozimé obilniny
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Pšenice jarní Rez pšeničná 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Pšenice ozimá Rez pšeničná 25–49 BBCH AT 1,5 l 200–400 l max. 2
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail