BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BELLIS

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem vyšším než 3 stupně svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 14 m.(Platí pro aplikaci do chmele)

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % anebo 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m.(Platí pro aplikaci do jádrovin)
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do chmele)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % nebo 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m.(Platí pro aplikaci do chmele)

Doporučení

Doporučená dávka vody:

- jádroviny 200–1000 l vody/ha;

- chmel 700–1000 l/ha při výšce chmele do 1 konstrukce; 1000–1500 l/ha při výšce chmele do 3 konstrukce; 1500–2000 l/ha při plném vzrůstu.

Max. počet aplikací za vegetační období plodiny: jádroviny - max. 4×; chmel - max. 3×

Interval mezi aplikacemi: 8–14 dní

Termín aplikace:

- jádroviny - skládkové choroby: aplikace před sklizní v BBCH 77– 85;

- jádroviny - padlí jabloňové, strupovitost: aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 54–85;

- chmel - padlí chmelové, plíseň chmelová (sekundární infekce): aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 37–55.

Odstupňování dávek při použití ve chmelu:

- 0,9 kg/ha (BBCH do 37)

- 1,4 kg/ha (BBCH 37–55)

- 2,0 kg/ha (BBCH od 55)

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Pro aplikaci do chmele: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jádroviny
12
6
6
6
chmel
6
6
6
6
Vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jádroviny
5
5
5
5
chmel
10
5
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Padlí jabloňové aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 54–85 7 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny) 200–1000 l Interval mezi aplikacemi: 8–14 dní, max. 4×
Hrušeň Strupovitost hrušně aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 54–85 7 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny) 200–1000 l Interval mezi aplikacemi: 8–14 dní, max. 4×
Hrušeň Skládkové choroby před sklizní v BBCH 77– 85 7 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny) 200–1000 l Interval mezi aplikacemi: 8–14 dní, max. 4×
Chmel Padlí chmelové aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 37–55 28 0,9-2 kg 700–2000 l Interval mezi aplikacemi: 8–14 dní, max. 3×
Jabloň Skládkové choroby před sklizní v BBCH 77– 85 7 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny) 200–1000 l Interval mezi aplikacemi: 8–14 dní, max. 4×
Jabloň Padlí jabloňové aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 54–85 7 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny) 200–1000 l Interval mezi aplikacemi: 8–14 dní, max. 4×
Jabloň Strupovitost jabloně aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 54–85 7 0,8 kg (0,27 kg/1 m výšky koruny) 200–1000 l Interval mezi aplikacemi: 8–14 dní, max. 4×
detail