Chemap Agro s.r.o.

BOLLWARK

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

ječmen jarní, pšenice, tritikale, žito, řepka olejka

200–400 l/ha

Postřik

Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti rzi pšeničné.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina

bez redukce

tryska

50%

tryska

75%

tryska

90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

Ječmen jarní, pšenice, pšenice ozimá, tritikale, žito, řepka olejka

4

4

4

4

Ječmen jarní, pšenice, pšenice ozimá, tritikale, žito: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,8 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,8 l
Ječmen jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 61–65 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l
Tritikale jarní Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l
Tritikale ozimé Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l
Žito jarní Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l
Žito jarní Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l
Žito ozimé Padlí travní 30–59 BBCH 35 0,8 l
Žito ozimé Stéblolam 25–31 BBCH 35 0,8 l
detail