BASF
BASF
BASF

AGRA

BRISK

Účinná látka

Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do cukrovky.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku je 20 metrů.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen,

žito, tritikale, cukrovka, řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, ječmen, žito, tritikale, cukrovka, řepa krmná

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Rez řepná 30–49 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Cukrovka Padlí řepné 30–49 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Cukrovka Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 30–49 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 30–49 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Ječmen jarní Rez ječná 39–59 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rez ječná 39–59 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 39–61 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 39–61 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez plevová 39–69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 39–61 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 39–69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 39–69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 39–61 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 39–61 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez plevová 39–69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 39–61 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Řepa krmná Listová skvrnitost (větevnatka řepná) 30–49 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 30–49 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Řepa krmná Rez řepná 30–49 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Řepa krmná Padlí řepné 30–49 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 39–69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 39–69 BBCH AT 0,5 l 200–400 l
detail