BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BUMPER SUPER

Účinná látka

Balení

5 l HDPE kanystr

Charakteristika

Širokospektrální fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti houbovým chorobám obilnin, cukrové řepy a řepky olejné.

BUMPER SUPER

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Působení

Bumper Super je kombinovaný přípravek, jehož účinné látky mají systémový (propiconazole) a lokálně systémový účinek (prochloraz). Účinné látky přípravku mají protektivní, eradikativní a kurativní účinnost vyznačují se vysokou tenzí par, která umožňuje lehčí průnik účinných látek do ošetřovaného porostu. Hlavním cílem účinnosti fungicidu je komplex stonkových, listových a klasových chorob obilnin, právě tak jako listové choroby cukrovky a řepky olejné.

Přípravek vykazuje významný vedlejší účinek proti stéblolamu na pšenici ozimé.
Účinnost přípravku BUMPER SUPER proti rzi pšeničné je dostatečná v období do 3 týdnů po aplikaci.
Přípravek je přednostně určen pro použití při předpokladu slabšího napadení fómovou hnilobou řepky.

Spektrum účinnosti

Bumper Super účinkuje proti širokému spektru houbových chorob obilovin, cukrovky a řepky olejné:
stéblolam - Pseudocercosporella herpotrichoides, rzi - Puccinia spp., hnědá skvrnitost ječmene - Dreschlera teres, padlí - Erysiphae spp., rynchosporiová skvrnitost - Rhynchosporium secalis, braničnatky - Septoria spp., fusariozy - Fusarium spp., padlí řepné - Erysiphe betae, skvrnatička řepná - Cercospora beticola, hlízenka obecná - Sclerotinia sclerotiorum, fomová hniloba - Phoma lingam, čerň řepková - Altermaria brassicae, A. brassicicola, plíseň šedá - Botrytis cinerea.

Doporučení

Ozimá pšenice
Proti chorobám bází stébel aplikujte nejdříve koncem odnožování. Proti listovým chorobám, v závislosti na jejich nástupu a intenzity infekce do konce metání.Přípravek vykazuje významný vedlejší účinek proti stéblolamu na pšenici ozimé. Účinnost přípravku Bumper Super proti rzi pšeničné je dostatečná v období do 3 týdnů po aplikaci.

Ječmen
Jarní ječmen ošetřujte v průběhu odnožování při prvních příznacích chorob. Jestliže se choroby nevyskytují, ošetření přesuňte na konec odnožování až začátek sloupkování.
Ozimý ječmen bývá napaden již v časných vývojových stádiích, proto je možné provést ošetření již na podzim. Při normálním vývoji chorob ošetřujte v období sloupkování, přičemž je možné přípravek kombinovat s aplikací růstových regulátorů. Možná je i dělená aplikace 2 x 0,5 l/ha, kdy první ošetření provádějte v období plného odnožování, druhé při objevení se praporcového listu.
V obilninách můžete přípravek kombinovat s tekutými hnojivy, herbicidy, insekticidy a regulátory růstu. Nedoporučujeme kombinaci fungicidu se smáčedlem Silwet L-77.

Cukrová řepa
Cukrovku ošetřujte podle výskytu chorob od poloviny července.

Řepka ozimá
V řepce se používá proti chorobám v průběhu kvetení, nejpozději na začátku opadu květních plátků.Přípravek je přednostně určen pro použití při předpokladu slabšího napadení fómovou hnilobou řepky.

Návod k použití

Bumper Super používejte v obilninách v aplikačním intervalu od fáze odnožování až do začátku květu v závislosti na intenzitě infekce jednotlivých houbových chorob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 21–30 0,8-1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 42 1 l 200–600 l max. 2×
Mák Hlízenka obecná BBCH 51–58, před květem AT 1 l 250–600 l max. 1×, minor. reg.: Český mák
Mák Helmintosporióza máku BBCH 51–58, před květem AT 1 l 250–600 l max. 1×, minor. reg.: Český mák
Mák Alternáriová skvrnitost máku - Černě na máku BBCH 51–58, před květem AT 1 l 250–600 l max. 1×, minor. reg.: Český mák
Pšenice jarní Padlí travní 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 42 1 l 200–600 l max. 2×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 21–30 0,8-1 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku BBCH 14–39 AT 1 l 350–600 l celkem max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 61–65 AT 1 l 350–600 l celkem max. 2×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim BBCH 14-19, na jaře nejpozději do BBCH 39 AT 1 l 350–600 l celkem max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná BBCH 61–65 AT 1 l 350–600 l celkem max. 2×
Slunečnice Hlízenka obecná BBCH 59–65 AT 1 l 400 l max. 2×
detail