Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

BUMPER SUPER

Účinná látka

Balení

5 l HDPE kanystr

Charakteristika

Širokospektrální fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti houbovým chorobám obilnin, cukrové řepy a řepky olejné.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

BUMPER SUPER

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Působení

Bumper Super je kombinovaný přípravek, jehož účinné látky mají systémový (propiconazole) a lokálně systémový účinek (prochloraz). Účinné látky přípravku mají protektivní, eradikativní a kurativní účinnost vyznačují se vysokou tenzí par, která umožňuje lehčí průnik účinných látek do ošetřovaného porostu. Hlavním cílem účinnosti fungicidu je komplex stonkových, listových a klasových chorob obilnin, právě tak jako listové choroby cukrovky a řepky olejné.

Přípravek vykazuje významný vedlejší účinek proti stéblolamu na pšenici ozimé.
Účinnost přípravku BUMPER SUPER proti rzi pšeničné je dostatečná v období do 3 týdnů po aplikaci.
Přípravek je přednostně určen pro použití při předpokladu slabšího napadení fómovou hnilobou řepky.

Spektrum účinnosti

Bumper Super účinkuje proti širokému spektru houbových chorob obilovin, cukrovky a řepky olejné:
stéblolam - Pseudocercosporella herpotrichoides, rzi - Puccinia spp., hnědá skvrnitost ječmene - Dreschlera teres, padlí - Erysiphae spp., rynchosporiová skvrnitost - Rhynchosporium secalis, braničnatky - Septoria spp., fusariozy - Fusarium spp., padlí řepné - Erysiphe betae, skvrnatička řepná - Cercospora beticola, hlízenka obecná - Sclerotinia sclerotiorum, fomová hniloba - Phoma lingam, čerň řepková - Altermaria brassicae, A. brassicicola, plíseň šedá - Botrytis cinerea.

Doporučení

Ozimá pšenice
Proti chorobám bází stébel aplikujte nejdříve koncem odnožování. Proti listovým chorobám, v závislosti na jejich nástupu a intenzity infekce do konce metání.Přípravek vykazuje významný vedlejší účinek proti stéblolamu na pšenici ozimé. Účinnost přípravku Bumper Super proti rzi pšeničné je dostatečná v období do 3 týdnů po aplikaci.

Ječmen
Jarní ječmen ošetřujte v průběhu odnožování při prvních příznacích chorob. Jestliže se choroby nevyskytují, ošetření přesuňte na konec odnožování až začátek sloupkování.
Ozimý ječmen bývá napaden již v časných vývojových stádiích, proto je možné provést ošetření již na podzim. Při normálním vývoji chorob ošetřujte v období sloupkování, přičemž je možné přípravek kombinovat s aplikací růstových regulátorů. Možná je i dělená aplikace 2 x 0,5 l/ha, kdy první ošetření provádějte v období plného odnožování, druhé při objevení se praporcového listu.
V obilninách můžete přípravek kombinovat s tekutými hnojivy, herbicidy, insekticidy a regulátory růstu. Nedoporučujeme kombinaci fungicidu se smáčedlem Silwet L-77.

Cukrová řepa
Cukrovku ošetřujte podle výskytu chorob od poloviny července.

Řepka ozimá
V řepce se používá proti chorobám v průběhu kvetení, nejpozději na začátku opadu květních plátků.Přípravek je přednostně určen pro použití při předpokladu slabšího napadení fómovou hnilobou řepky.

Návod k použití

Bumper Super používejte v obilninách v aplikačním intervalu od fáze odnožování až do začátku květu v závislosti na intenzitě infekce jednotlivých houbových chorob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) 21–30 0,8-1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 42 1 l 200–600 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 42 1 l 200–600 l max. 2×
Mák Hlízenka obecná BBCH 51–58, před květem AT 1 l 250–600 l max. 1×, minor. reg.: Český mák
Mák Helmintosporióza máku BBCH 51–58, před květem AT 1 l 250–600 l max. 1×, minor. reg.: Český mák
Mák Alternáriová skvrnitost máku - Černě na máku BBCH 51–58, před květem AT 1 l 250–600 l max. 1×, minor. reg.: Český mák
Pšenice jarní Padlí travní 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice jarní Rez pšeničná 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 42 1 l 200–600 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 42 1 l 200–600 l max. 2×
Řepa krmná Cerkosporióza (skvrnatička) 21–30 0,8-1 l 200–600 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku BBCH 14–39 AT 1 l 350–600 l celkem max. 2×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 61–65 AT 1 l 350–600 l celkem max. 2×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim BBCH 14-19, na jaře nejpozději do BBCH 39 AT 1 l 350–600 l celkem max. 2×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná BBCH 61–65 AT 1 l 350–600 l celkem max. 2×
Slunečnice Hlízenka obecná BBCH 59–65 AT 1 l 400 l max. 2×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail