Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

BUZZ ULTRA DF

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jarních a ozimých obilnin.

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů v pšenici.

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, řepka olejka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 36 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 36 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH 36 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH 36 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 20–56 BBCH 56 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na jaře, 20–56 BBCH 56 0,33 kg 200–300 l max. 1×
detail