Chemap Agro s.r.o.

BUZZ ULTRA DF

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do jarních a ozimých obilnin.

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, řepka olejka

200–300 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů v pšenici.

Při aplikaci v řepce olejce v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, řepka olejka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH 36 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH 36 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH 36 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH 36 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 20–56 BBCH 56 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–65 BBCH 56 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na jaře, 20–56 BBCH 56 0,33 kg 200–300 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail