Chemap Agro s.r.o.

CANTUS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%. 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy 4 m vzhledem k porvchové vodě.

Doporučení

Termín aplikace:

- réva - plíseň šedá - BBCH 61-75, max. 1×;

- fazol keříčkový - plíseň šedá, hlízenka obecná - v BBCH 60–69, max. 2×.

Dávka vody:

- réva - 400–1600 l/ha;

- fazol keříčkový - 300–600 l/ha.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva vinná

6

6

6

6

fazol keříčkový

4

4

4

4

Minoritní registrace - hrách, bob, fazol - na lusky

Dávka vody: 300–600 l/ha, fazol pnoucí 600–1200 l/ha.

Termín aplikace: preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69.

Počet aplikací: v hrachu, bobu a fazolu keříčkovém max. 2× v intervalu 7–10 dnů, ve fazolu pnoucím max. 1×. Aplikace ve fazolu pnoucím:

- 1,0 kg/ha 600 l vody/ha při výšce rostlin do 50 cm;

- 1,5 kg/ha 900 l vody/ha při výšce rostlin od 50 cm do 125 cm;

- 2,0 kg/ha 1200 l vody/ha při výšce rostlin od 125 cm.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Bob Hlízenka obecná preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze bob na lusky, minor. reg.: EU
Bob Plíseň šedá - luskoviny preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze bob na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Hlízenka obecná preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1-2 kg podle výšky rostlin 600–1200 l max. 1×, skleníky, pouze fazol pnoucí na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Plíseň šedá - luskoviny preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, skleníky, pouze fazol keříčkový na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Plíseň šedá BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze fazol keříčkový
Fazol Plíseň šedá - luskoviny preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1-2 kg podle výšky rostlin 600–1200 l max. 1×, skleníky, pouze fazol pnoucí na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Hlízenka obecná preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, skleníky, pouze fazol keříčkový na lusky, minor. reg.: EU
Fazol Hlízenka obecná BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze fazol keříčkový
Hrách Hlízenka obecná preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze hrách na lusky, minor. reg.: EU
Hrách Plíseň šedá - luskoviny preventivně na počátku infekce, v BBCH 60–69 7 1 kg 300–600 l max. 2×, pouze hrách na lusky, minor. reg.: EU
Réva vinná Plíseň šedá - vinná réva BBCH 61–75 28 1,2 kg 400–1600 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail