Chemap Agro s.r.o.

CAPALO

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Pšenici, ječmen, žito a tritikale je možné ošetřit max. 2× za vegetační sezónu plodiny bez ohledu na účel použití, z toho pšenici proti stéblolamu je možné ošetřit max. 1× za rok.

Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25–61, proti stéblolamu v BBCH 29–32.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence, neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku výhradně ze skupiny azolů nebo kombinaci azolů a aminů (např.: fenpropimorf, fenpropidin, spiroxamin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azol a/nebo amin a/nebo benzofenon jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
obilniny
18
4
4
4

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 25–61 35 1,4 l max. 2× za vegetaci
Pšenice ozimá Stéblolam BBCH 29–32 35 2 l max. 1× za vegetaci
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 25–61 35 1,4 l max. 2× za vegetaci
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Tritikale ozimé Rez žitná BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Tritikale ozimé Padlí travní BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
Žito ozimé Rez žitná BBCH 25–61 35 2 l max. 2× za vegetaci
detail