BASF
BASF
BASF

AGRA

CARAMBA

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

CARAMBA

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do řepky olejky)
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranné vzdálenosti 6 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do obilovin)

Doporučení

Aplikační dávka vody: 200–600 l/ha vody.

Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného výskytu choroby.

Na etiketě je možné uvést větu: Přípravek vykazuje významný vedlejší vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú. l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody (m) s ohledem na vodní organizmy
Řepka olejka
4
4
4
4
Jarní a ozimá pšenice
6
6
6
6

Minoritní registrace - mák setý

Termín aplikace: postemergentně, BBCH 51-58

Způsob aplikace: postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

mák setý

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen jarní Rez travní BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen ozimý Padlí travní BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen ozimý Rez ječná BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ječmen ozimý Rez travní BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Mák Hlízenka obecná BBCH 51-58 56 1 l 200-600 l Fungicidní a morforegulační účinek, max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Alternáriová skvrnitost máku - Černě na máku BBCH 51-58 56 1 l 200-600 l Fungicidní a morforegulační účinek, max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Helmintosporióza máku BBCH 51-58 56 1 l 200-600 l Fungicidní a morforegulační účinek, max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Pšenice jarní Rez plevová BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Pšenice ozimá Rez plevová BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 31–59 42 1,5 l 200–600 l
Ředkev Fomové černání stonku 16–59 BBCH AT 1,2-1,5 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 1×
Ředkev Hlízenka obecná 61–65 BBCH AT 1,2-1,5 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 61–65 56 1,5 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku na jaře v BBCH 39–59 56 1,2-1,5 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim v BBCH 16–18, na jaře v BBCH 39–59 56 1,2-1,5 l 200–600 l max. 1×
detail