BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CELEST EXTRA FORMULA M

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
pšenice, tritikale, žito
-
moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Účinnost aplikace na braničnatku plevovou je omezena na počáteční růstové fáze plodiny. 

Minoritní použití - oves

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

oves

podle typu mořičky

moření

max. 1×

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení. Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku 200 kg osiva/ha.

Namořené osivo nesmí být použito ke zkrmování ani konzumaci. Obaly (pytle) s osivem namořeným přípravkem Celest Extra Formula M musí být zřetelně označeny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Oves jarní Hnědá skvrnitost ovsa moření AT 2,0 l/t osiva minor. reg. ÚKZÚZ
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Braničnatka plevová moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 250 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Plíseň sněžná moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť stébelná moření AT 1,5 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
Žito ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t osiva výsevek 200 kg/ha
detail