Chemap Agro s.r.o.

CELEST TRIO FORMULA M

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám. Věta je uvedena bez označení SPe3.
SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Dávka vody: 0–800 ml/100 kg osiva

Způsob aplikace: moření

Účinnost přípravku byla ověřena pro Fusarium culmorum.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Možný vliv ošetření na výnos a kvalitu výnosu ovsa konzultujte s držitelem povolení.

Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku 200 kg osiva/ha.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Oves jarní Sněť ovesná moření osiva AT 1,5 l/t osiva
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Žito ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail