BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CELEST TRIO FORMULA M

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchovým vodám. Věta je uvedena bez označení SPe3.
SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

Dávka vody: 0–800 ml/100 kg osiva

Způsob aplikace: moření

Účinnost přípravku byla ověřena pro Fusarium culmorum.

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Možný vliv ošetření na výnos a kvalitu výnosu ovsa konzultujte s držitelem povolení.

Riziko z použití přípravku je z hlediska vlivu na životní prostředí akceptovatelné při výsevku 200 kg osiva/ha.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen jarní Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Sněť ječná tvrdá moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Oves jarní Sněť ovesná moření osiva AT 1,5 l/t osiva
Pšenice jarní Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice jarní Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Pšenice ozimá Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Tritikale ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Tritikale ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Žito ozimé Plíseň sněžná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Žito ozimé Sněť stébelná moření osiva AT 2,0 l/t osiva
Žito ozimé Fuzariozy klíčních rostlin moření osiva AT 2,0 l/t osiva
detail