Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

CHEROKEE

Účinná látka

Renofarmy
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5 m.

DO:Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice tritikale, žito

100–300 l/ha

postřik

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti ramulariové skvrnitosti ječmene.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, tritikale, žito, ječmen

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

pšenice, tritikale, žito, ječmen

5

5

5

5

Jarní obilniny: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Ozimé obilniny: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 31–59 BBCH 42 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH 42 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 42 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 31–59 BBCH 42 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–59 BBCH 42 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rez ječná 31–59 BBCH 42 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Rez travní 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez travní 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez plevová 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez travní 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka plevová 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez plevová 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez travní 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Žito jarní Rez žitná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
Žito ozimé Rez žitná 31–65 BBCH 49 2 l 100–300 l max. 1×
detail