Chemap Agro s.r.o.

COMRADE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

OP II.st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro apliakci do obilnin.

DO:Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, ječmen

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–51 BBCH 42 1 l 200–400 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–51 BBCH 42 1 l 200–400 l
Ječmen jarní Rez plevová 30–51 BBCH 42 0,75 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–51 BBCH 42 1 l 200–400 l
Ječmen ozimý Rez plevová 30–51 BBCH 42 0,75 l 200–400 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–51 BBCH 42 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez plevová 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez plevová 30–59 BBCH 42 0,75 l 200–400 l
detail