BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

COPRANTOL DUO

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Badge WG.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.

DO: Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

ZNV: Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

600–800 l/ha

postřik

7 dnů

broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň

1 000–1 500 l/ha

postřik, rosení

4×/rok

14 dnů

chmel

1 000–2 000 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

7 dnů

jádroviny

700–1 500 l/ha

postřik, rosení

2×/rok

14 dnů

okrasné rostliny

600–1 000 l/ha

postřik, rosení

5×/rok

7 dnů

réva

500–1 000 l/ha

postřik, rosení

5×/rok

7 dnů

Pokud v trvalých kulturách snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučovaného rozmezí, snižujeme úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.

Dávky vody v závislosti na růstové fázi chmele:

BBCH 39–55  1 000–1 500 l/ha

od BBCH 55   2 000 l/ha

 

V broskvoních proti kadeřavosti listů a ve slivoních proti puchrovitosti slivoně dosahuje přípravek pouze průměrné účinnosti.

Pozor na odrůdy citlivé na měď.

Citlivost odrůd jádrovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin /menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva, jádroviny, meruňka, třešeň, broskvoň, slivoň, brambor, okrasné rostliny, chmel

50

50

50

20

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 15–85 BBCH 14 3 kg 600–800 l max. 4×
Broskvoň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,57 kg 700–1500 l max. 4×/rok
Broskvoň Kadeřavost broskvoně 91–55 BBCH AT 3,57 kg 700–1500 l max. 4×/rok
Hrušeň Bakteriální spála růžovitých 03–65 BBCH AT 2,9 kg 700–1500 l max. 2×/rok
Chmel Plíseň chmelová 39–89 BBCH 14 7,14 kg 2000 l max. 2×/rok
Jabloň Bakteriální spála růžovitých 03–65 BBCH AT 2,9 kg 700–1500 l max. 2×/rok
Meruňka Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,5 kg 700–1500 l max. 4×/rok
Okrasné rostliny Bakteriózy při prvních příznacích choroby AT 2,7 kg 600–1000 l max. 5×/rok
Okrasné rostliny Houbové choroby při prvních příznacích choroby AT 2,7 kg 600–1000 l max. 5×/rok
Réva vinná Plíseň révová 13–61 BBCH 21 1,25 kg 500 l max. 5×/rok
Réva vinná Plíseň révová 61–83 BBCH 21 2,5 kg 500–1000 l max. 5×/rok
Slivoň Puchrovitost slivoně 91–55 BBCH AT 3,57 kg 700–1500 l max. 4×/rok
Slivoň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,57 kg 700–1500 l max. 4×/rok
Třešeň Moniliová hniloba plodů peckovin 91–55 BBCH AT 3,5 kg 700–1500 l max. 4×/rok
detail