Chemap Agro s.r.o.

CORBEL

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 35 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 18 m vzhledem k povrchové vodě, při 75 % redukci úletu na 9 m a 90 % redukci úletu pak na 4 m.

Doporučení

Maximální počet aplikací na plodinu za vegetaci:

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice, ječmen, žito
35
18
9
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 35 1 l max. 2×
Ječmen jarní Rzi - obilní 35 1 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní 35 1 l max. 2×
Ječmen ozimý Rzi - obilní 35 1 l max. 2×
Pšenice jarní Rzi - obilní 35 1 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní 35 1 l max. 2×
Pšenice ozimá Rzi - obilní 35 1 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 35 1 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 35 1 l max. 2×
Žito ozimé Rzi - obilní 35 1 l max. 2×
detail