Chemap Agro s.r.o.

CORRIB

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů pouze při použití trysek 90 % 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku je 20 metrů

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice

200–400 l/ha

postřik

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšenice průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice ozimá a jarní

4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1 l 200–400 l
detail