BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CUPROCAFFARO MICRO

Účinná látka

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.
DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.
ZNV: Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

chmel

1 000–1 500 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

7–14 dnů

réva

500–1 000 l/ha

postřik, rosení

4× za rok

7–14 dnů

Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučovaného rozmezí, snižujeme úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.

 

Dávkování vody v závislosti na růstové fázi chmele:

  • do BBCH 37 - 1 000 l/ha
  • BBCH 37–55 - 1 000–1 500 l/ha

 

Pozor na odrůdy citlivé na měď.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

réva, chmel

50

50

50

20

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Chmel Plíseň chmelová 14 5,33 kg 1500 l max 2×/rok
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 21 1,3 kg 500 l max. 4×/rok
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 21 2,67 kg 1000 l/ha max. 4×/rok
detail