BASF
BASF
BASF

AGRA

CUPROXAT SC

Účinná látka

Balení

5 l, 10 l, 20 l PET,10 kg pytel vrstevnatý papír s PE vložkou, 220/225 l HDPE sud pro 200 l přípravku

Charakteristika

Kontaktní měďnatý fungicid určený na ochranu proti plísni révové v révě vinné a plísni chmelové ve chmelu.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

CUPROXAT SC

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m.
DO: Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Působení

Tribazický síran měďnatý je účinná látka, vyráběná technologií, která zaručuje vysoký podíl (více než 70 %) velmi jemných částic, tj. menších než 1 mikron. Velikost částic je u kontaktních měďnatých fungicidů základním parametrem ovlivňujícím účinnost - čím menší jsou částice, tím větší je aktivní povrch, a tedy i účinnost na jednotku vnesené účinné látky. Další předností jemných částic účinné látky je jejich zvýšená přilnavost na ošetřený povrch listů a rovnoměrnější pokryvnost. Při aplikaci je pak výhodou snadné rozmíchávání přípravku (tekutá formulace SC) a vyloučení rizika sedimentace v postřikovači, které je dáno především jemností částic účinné látky. Z těchto důvodů postačuje v porovnání s klasickými měďnatými fungicidy na bázi oxychloridu mědi cca 2,5× nižší množství metalické mědi ve formě tribazického síranu měďnatého na jednotku ošetřené plochy, při zachování účinnosti. Toto snížení dávky metalické mědi při ošetření má význam zejména ve víceletých kulturách jako jsou vinice a chmelnice, kde vlivem hromadění mědi v půdě může dojít k blokování příjmu některých mikroprvků rostlinami.

Spektrum účinnosti

Phytophthora spp.,Peronospora spp., Pseudoperonospora spp., Plasmopara spp., Cercocpora spp., Venturia spp., Taphrina spp., Stigmina spp.

Doporučení

brambor

300–600 l/ha

postřik

7–14 dnů

cibule, česnek, cibule šalotka

200–1000 l/ha

postřik

7–14 dnů

okurka, cuketa, fazol

400–1000 l/ha

postřik

7–14 dnů

réva

300–1000 l/ha

(max. 500 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

4× za rok

7–14 dnů

chmel

800–2000 l/ha

postřik, rosení

max. 4 kg Cu/ha/rok

7–14 dnů

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

cibule

neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s natí

Dávky vody v závislosti na růstové fázi chmele:

- do BBCH 37: 800–1000 l/ha

- BBCH 37–55: 1000–1500 l/ha

- od BBCH 55: 2000 l/ha

Pro zajištění účinnosti ve chmelu je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,5 %, která nesmí být překročena.

Pozor na odrůdy citlivé na měď.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Aplikaci přípravku zle provádět rovněž zádovými postřikovači nebo rosiči.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]

všechny plodiny

50

50

50

20

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Popis mísitelnosti

Přípravek je mísitelný s přípravky na bázi síry, penconazolu, vinclozolinu a methidathionu. Při přípravě konkrétních tank-mixů nikdy nemíchejte koncentráty, vždy kontrolujte mísitelnost na menším vzorku při správném ředění a ověřujte reakci rostlin na aplikaci tank-mixu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 15–85 BBCH 14 5,3 l 300–600 l max. 4×
Cibule Plíseň cibulová 14–47 BBCH 3 5,3 l 200–1000 l max. 4×, venkovní prostory, cibule, cibule šalotka, neošetřovat cibuli určenou ke sklizni s natí
Cuketa Plíseň okurková 11–89 BBCH 3 5,3 l 400–1000 l max. 4×, venkovní prostory
Česnek Plíseň cibulová 14–47 BBCH 3 5,3 l 200–1000 l max. 4×, venkovní prostory
Fazol Antraknóza fazolu 11–69 BBCH 3 5,3 l 400–1000 l max. 4×, fazol na lusky
Chmel Plíseň chmelová 14 4-10 l 800–2000 l max. 4 kg Cu/ha/rok
Okurka Plíseň okurková 11–89 BBCH 3 5,3 l 200–1000 l max. 4×, venkovní prostory
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 21 5,3 l 300–1000 l max. 4× za rok
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 21 2,6 l 300–500 l max. 4× za rok
Tykev Plíseň okurková 11–89 BBCH 3 5,3 l 400–1000 l max. 4×, venkovní prostory, tykev s jedlou slupkou
detail