Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

CUSTODIA

Účinná látka

CUSTODIA

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m řepka/ 7 m réva.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 20 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do révy vinné.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

réva

400–1600 l/ha

(max. 800 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

max. 1×/rok

Aplikace přípravku může vyvolat zpomalení kvasného procesu při spontánním kvašení.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

4

4

4

4

réva

7

6

4

4

Pro aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích ? 3° svažitosti, jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Padlí révové 61–81 BBCH AT 0,7 l 400–1600 l max. 1×/rok
Réva vinná Padlí révové 14–61 BBCH AT 0,35 l 400–800 l max. 1×/rok
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 61–65 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 61–65 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
detail