Chemap Agro s.r.o.

CYFLAMID 50 EW

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 - jabloně, hrušně:Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 6 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50%, 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy 6 m.

Doporučení

Termín aplikace:

pšenice, ječmen - v BBCH 31–59

jabloň, hrušeň - v BBCH 19–87

Dávka vody:

pšenice, ječmen - 200–400 l/ha

jabloň, hrušeň - 600–1000 l/ha

Počet aplikací: max. 2× v plodině

V mladých výsadbách jabloní a hrušní a ve výsadbách menších pěstebních tvarů postačuje dávka 0,33 l/ha.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu fenyl-acetamidu (cyflufenamid), po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
bez redukce
tryska
50 %
tryska
75 %
tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jabloň, hrušeň
6
6
6
6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Padlí jabloňové BBCH 19–87 AT 0,5 l 200–400 l max. 2×
Jabloň Padlí jabloňové BBCH 19–87 AT 0,5 l 200–400 l max. 2×
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 31–59 AT 0,5 l 200–400 l max. 2×
Ječmen ozimý Padlí travní BBCH 31–59 AT 0,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 31–59 AT 0,5 l 200–400 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 31–59 AT 0,5 l 200–400 l max. 2×
detail