BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DAFNE 250 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Pro aplikaci do obilnin ozimých a cukrovky: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, pšenice,
tritikale, žito

200-300 l/ha

postřik

14–21 dnů

řepka olejka 200-300 l/ha postřik -

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny ozimé, cukrovka, řepa olejka

4

4

4

4

Pro aplikaci do obilnin ozimých a cukrovky
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat jen při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Cerkosporióza (skvrnatička) od 32–39 BBCH 62 0,4 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 61 0,6 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Padlí travní 61 0,6 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 61 0,6 l 200–300 l max. 2×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 61 0,6 l 200–300 l max. 2×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 32–39 BBCH 93 0,6 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 32–39 BBCH 93 0,6 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 32–39 BBCH 93 0,6 l 200–300 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 32–39 BBCH 93 0,6 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 65 0,6 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Padlí travní 65 0,6 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 65 0,6 l 200–300 l max. 2×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 65 0,6 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 67 0,6 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Rez pšeničná 67 0,6 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Padlí travní 67 0,6 l 200–300 l max. 2×
Žito ozimé Braničnatka plevová 67 0,6 l 200–300 l max. 2×
detail