Chemap Agro s.r.o.

DARCOS

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku ERASMUS.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do pšenice ozimé, ječmene jarního, jarní a letní aplikaci do řepky olejky.

Při aplikaci do řepky olejky jarní, jarních a ozimých obilnin (1 x 1 l př./ha ~ 1 x 250 g ú.l./ha): S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

SPe1: Za účelem ochrany podzemních vod neaplikujte tento ani žádný jiný přípravek obsahující účinnou látku tebukonazol více než jednou za dva roky na témže pozemku.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha

V obilninách se ošetřuje max. 1× v plodině proti listovým chorobám v BBCH 30–59, proti fuzariózám klasů v BBCH 61–69.

Řepka olejka se ošetřuje max. 1× v plodině proti fomové hnilobě na podzim v BBCH 14–18 nebo na jaře v BBCH 30–39, proti hlízence obecné a proti černi řepky v BBCH 55–69.

Při aplikaci v řepce olejce na podzim v podmínkách silného infekčního tlaku fomové hniloby nelze vyloučit snížení účinnosti přípravku.

Přípravek vykazuje vedlejší účinnost proti rzi plevové a helmintosporióze v pšenici ozimé a vedlejší růstově-regulační efekt v řepce olejce.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v obilninách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně úč. l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimé a jarní obilniny, jarní a ozimá řepka
4
4
4
4
Při aplikaci do řepky olejky jarní, jarních a ozimých obilnin (1× 1,0 l př./ha ~ 1× 250 g úč. l./ha): S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 30–59 35 1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 30–59 35 1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 30–59 35 1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 30–59 35 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 30–59 35 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 30–59 35 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Fusariózy klasů BBCH 61–69 35 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 30–59 35 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 30–59 35 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku BBCH 30–39 AT 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Čerň řepková BBCH 55–69 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná BBCH 55–69 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková BBCH 55–69 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná BBCH 55–69 56 1 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku na podzim v BBCH 14–18 nebo na jaře v BBCH 30–39 AT 1 l 200–400 l max. 1×
detail