Chemap Agro s.r.o.

DAUPHIN 45

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací v roce: max. 8× na plodinu

Interval mezi ošetřeními: 7–10 dnů

Dávka aplikační kapaliny: 200–600 l vody/ha

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek se aplikuje postřikem.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravkem Dithane DG Neotec je třeba použít v souladu s návodem k jeho použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru Interval mezi ošetřeními 7–10 dnů 7 0,22 kg + Dithane DG Neotec - TM 200–600 l max. 8× na plodinu
detail