BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DELAN 700 WDG

Účinná látka

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochranou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 30 m, při 75% redukci úletu na 25 m a při 90% redukci úletu pomocí trysek na 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

jádroviny

200–1000 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

třešeň, višeň

200–1000 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jádroviny, třešeň, višeň

50

30

25

15

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Minoritní použití - okrasné rostliny, ovocné školky, okrasné školky

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

okrasné rostliny

200–1000 l/ha

postřik, rosení

7–14 dnů

ovocné školky, okrasné školky

200–1000 l/ha

postřik, rosení

7 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny do 50 cm

4

4

4

4

okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny 50–150 cm

16

9

6

6

okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny

nad 150 cm

40

30

20

14

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny do 50 cm: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny 50–150 cm: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Okrasné a ovocné školky, okrasné rostliny nad 150 cm: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně 57–73 BBCH 42 0,75 kg 200–1000 l Max. 3x, postřik, rosení
Jabloň Strupovitost jabloně 57–73 BBCH 42 0,75 kg 200–1000 l Max. 3x, postřik, rosení
Okrasné rostliny Pravé plísně (Oomycetes) preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3/5 0,7 kg (0,07% do počátku skanutí z povrchu listů) 1000-2000 l Max. 3x, OL pro další manipulaci 3 dny/OL pro uvádění na trh 5 dnů, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Skvrnitost listů preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3/5 0,7 kg (0,07% do počátku skanutí z povrchu listů) 1000-2000 l Max. 3x, OL pro další manipulaci 3 dny/OL pro uvádění na trh 5 dnů, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny preventivně nebo při prvním výskytu choroby 3/5 0,7 kg (0,07% do počátku skanutí z povrchu listů) 1000-2000 l Max. 3x, OL pro další manipulaci 3 dny/OL pro uvádění na trh 5 dnů, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Rzi - okrasné rostliny AT 0,07 % 1000-2000 l Max. 6x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Pravé plísně (Oomycetes) AT 0,07 % 1000-2000 l Max. 6x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Skvrnitost listů AT 0,07 % 1000-2000 l Max. 6x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Rzi - ovocné dřeviny AT 0,07 % 1000-2000 l Max. 6x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Pravé plísně (Oomycetes) AT 0,07 % 1000-2000 l Max. 6x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Skvrnitost listů AT 0,07 % 1000-2000 l Max. 6x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Třešeň Skvrnitost listů třešně a višně 61–85 BBCH, 91–95 BBCH 21 0,75 kg 200–1000 l Max. 4x, postřik, rosení, při aplikaci po sklizni OL=AT
Višeň Skvrnitost listů třešně a višně 61–85 BBCH, 91–95 BBCH 21 0,75 kg 200–1000 l Max. 4x, postřik, rosení, při aplikaci po sklizni OL=AT
detail