Chemap Agro s.r.o.

DELARO FORTE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 8 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, žito, tritikale, pšenice

200–400 l/ha

postřik

21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

ječmen, žito, tritikale, pšenice

8

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ? 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen jarní Fusariózy klasů 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen jarní Rez ječná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen ozimý Rez ječná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH AT 1,5 l
Ječmen ozimý Padlí travní 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Rez plevová 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Rez plevová 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–69 BBCH AT 1,5 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,5 l
Tritikale jarní Rez žitná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,5 l
Tritikale ozimé Rez žitná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH AT 1,5 l
Žito jarní Rez žitná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Žito jarní Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,5 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–69 BBCH AT 1,5 l
Žito ozimé Rez žitná 30–69 BBCH AT 1,5 l
Žito ozimé Padlí travní 30–69 BBCH AT 1,5 l
detail