Chemap Agro s.r.o.

DIFEND

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Nižší dávka přípravku z uvedeného rozmezí je určena pro mořičku Rotostat.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky včetně mořidel, které obsahují účinné látky typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.
Namořené osivo musí být řádně označeno a nesmí být použito ke konzumním nebo krmným účelům.
Pytle od namořeného osiva nepoužívejte k jiným účelům.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť zakrslá moření AT 2,0–2,5 l/t
detail