BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DIFO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi operacemi

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

2× do celkové dávky 1 l/ha

14 dnů

Přípravek dosahuje v řepce olejce průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka

5

5

5

5

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku do 69 BCCH AT 0,5 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka do 69 BCCH AT 0,5 l
Řepka olejka, jarní Čerň řepková do 69 BCCH AT 0,5 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka podzim AT 0,25 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka jaro - do 69 BCCH AT 0,5 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková podzim AT 0,25 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková jaro - do 69 BCCH AT 0,5 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku podzim AT 0,25 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku jaro - do 69 BCCH AT 0,5 l
detail