Chemap Agro s.r.o.

DIVEXO

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Před použitím důkladně protřepejte.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, tritikale, ječmen, žito

100–300 l/ha

postřik

Při použití nízkých dávek vody konzultujte s držitelem povolení vliv zvýšené koncentrace na bezpečnost plodiny.

Termín ošetření sladovnického ječmene konzultujte s držitelem povolení nebo zpracovatelem.

Při použití v žitě a tritikale konzultujte s držitelem povolení citlivost odrůd a vliv ošetření na výnos, výnosové parametry a klíčivost osiva.

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, tritikale, ječmen, žito

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–59 BBCH AT 2 l 100–300 l max. 1×
detail