Chemap Agro s.r.o.

DIVIDEND 030 FS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Podle zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění, § 34 odst. 1 písm. d): Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpěné po moření na ošetřeném osivu.

Nižší dávka přípravku z uvedeného rozmezí se použije pro mořičky Rotostat.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Přípravek je možné použít v kombinaci s pomocným prostředkem CETM v souladu s návodem na jeho použití.

Před použitím dobře promíchat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření AT 2,0–2,5 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření AT 2,0–2,5 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť zakrslá moření AT 2,0–2,5 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
detail