Chemap Agro s.r.o.

DIVIDEND 030 FS

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Podle zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění, § 34 odst. 1 písm. d): Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě

Doporučení

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpěné po moření na ošetřeném osivu.

Nižší dávka přípravku z uvedeného rozmezí se použije pro mořičky Rotostat.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Přípravek je možné použít v kombinaci s pomocným prostředkem CETM v souladu s návodem na jeho použití.

Před použitím dobře promíchat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť zakrslá moření AT 2,0–2,5 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice jarní Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Pšenice ozimá Sněť zakrslá moření AT 2,0–2,5 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť zakrslá moření AT 2,0–2,5 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť prašná pšeničná moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Tritikale ozimé Sněť mazlavá hladká moření AT 2,0 l/t Zlepšení namoření + CETM 2,0 l/t
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail